Stichting KNMP-fondsen

De Stichting KNMP-fondsen stimuleert farmaceutisch onderzoek dat een directe relatie heeft met farmaceutische beroepsuitoefening in de individuele, patiëntgerelateerde gezondheidszorg.

De stichting verleent de volgende financiële ondersteuning:

  • € 500 voor het uitgeven van een proefschrift
  • € 250 voor de presentatie van wetenschappelijk werk dat verband houdt met promotieonderzoek

Aanvragen

Als u in aanmerking wilt komen voor ondersteuning door het fonds, vul dan het aanvraagformulier in. U vindt op dit formulier alle informatie over de procedure.

Naar het aanvraagformulier

Voor u het aanvraagformulier indient, moet uw proefschrift in bezit zijn van de leescommissie.

Beoordeling van aanvragen voor ondersteuning vindt drie keer per jaar plaats.

De sluitingsdata voor aanmeldingen zijn:

  • 1 januari
  • 1 mei
  • 1 oktober

Bestuur

Het bestuur van de Stichting KNMP-fondsen is als volgt samengesteld:

  • prof. dr. J.J. de Gier, Universitair Centrum voor Farmacie Groningen, voorzitter
  • dr. M. Teichert, wetenschappelijk adviseur KNMP, secretaris/penningmeester
  • prof. dr. H.-J. Guchelaar, Faculteit Geneeskunde, Klinische Farmacie en Toxicologie LUMC
  • prof. dr. A.C.G. Egberts, Faculteit Geneeskunde, Klinische Farmacie UMC Utrecht
  • prof. dr. M.L. Bouvy, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen Universiteit Utrecht

Contact

Stichting KNMP-fondsen
Frans van de Vaart

(070) 373 72 35 F.J.van.de.Vaart@knmp.nl