KNMP-onderzoeksprogramma 2017

Regelmatig organiseert de KNMP oproepen voor onderzoeksvoorstellen. Bij een positief advies van de WAR kunnen deze in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De toekenning van de voorstellen voor 2017 loopt op dit moment.

De volgende inhoudelijke speerpunten zijn voor 2017 geformuleerd:

  • Zorginhoudelijke kengetallen
  • Identificeren van risicopatiënten
  • Behoeften van patiënten en mantelzorgers aan de zorg door het apotheekteam.
Lees de gerelateerde vraagstellingen en beoordelingscriteria

WSO

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) bevordert praktijkonderzoek naar de resultaten en de kosteneffectiviteit van verschillende vormen van farmaceutische patiëntenzorg. De KNMP stelt hiervoor jaarlijks een onderzoeksbudget beschikbaar dat zich telkens richt op relevante speerpunten binnen het beleid van de beroepsgroep.

Wetenschappelijke Advies Raad (WAR)

De Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) beoordeelt en prioriteert de ingediende projecten inhoudelijk. Medio oktober 2016 maakt de WAR bekend voor welke projecten er een bijdrage uit het KNMP onderzoeksbudget 2017 is toegekend.

Bekijk welke onderzoeksvoorstellen budget toegekend hebben gekregen in 2014 en 2015

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl