C.O.P.E. studie: Constipatie + Opiaten = Patiënt Evaluatie

Jaarlijks meten apothekers de mate waarin opioïd-gebruikers tevens een laxans gebruiken. De scores op deze indicator blijven ver achter op de farmacologische redenering dat in principe alle opioïd-gebruikers last van obstipatie zouden moeten krijgen. Hiervoor doet de KNMP in samenwerking met de Universiteit Utrecht nader onderzoek.

De C.O.P.E. studie onderzoekt waarom patiënten bij de start met opioïden niet altijd een laxans verstrekt krijgen en of zij tijdens hun opioid gebruik last krijgen van obstipatie. Er zijn verschillende redenen denkbaar voor het niet afleveren van een laxans. Zo kan het zijn dat een patiënt al een laxans heeft, chronische diarree heeft of geen laxans wil. Er is echter weinig bekend over het daadwerkelijk optreden van opioïd-geïnduceerde obstipatie en de mate waarin patiënten inderdaad een laxans nodig hebben. De resultaten van het C.O.P.E. onderzoek zijn nodig om de Medisch Farmaceutische Beslisregel (MFB) en de kwaliteitsindicator farmacie door te ontwikkelen. Zij worden tevens gepubliceerd.COPE-logo

Het onderzoek is zodanig opgezet, dat de gewenste inzichten met zo min mogelijk belasting voor de apotheker verkregen kunnen worden. Hiervoor is het belangrijk dat apothekers tussen 7 en 18 november 2016 de afhandeling van alle eerste opioïd-verstrekkingen in een MFB bijhouden. Aan 2 patiënten per apotheek wordt een vragenlijst verstrekt en van deze patiënten wordt aanvullende informatie ingewonnen.

Per apotheek is maximaal 1 uur nodig voor het:

  • invullen van MFB’s voor alle eerste uitgiften van opioïden tussen 7 en 18 november 2016 (gemiddeld 5 afleveringen per apotheek);
  • includeren van 2 patiënten voor deelname aan het onderzoek waarvoor zij een vragenlijst over de ontlasting in dienen te vullen en een toestemmingsformulier voor het verstrekken van een actueel medicatieoverzicht dienen te ondertekenen.


Deelnemende apotheken hebben een pakket ontvangen met alle benodigde informatie. De door de patiënten ingevulde vragenlijsten, de toestemmingsformulieren en geanonimiseerd medicatieoverzichten dienen naar de onderzoekers te worden geretourneerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door , masterstudent farmacie, onder begeleiding van prof. dr. Marcel Bouvy, Universiteit Utrecht en dr. Martina Teichert, KNMP.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl