KNMP-onderzoeksprogramma 2020

Het onderzoeksprogramma is gebaseerd op de KNMP Onderzoeksagenda 2025 met speerpunt openbare farmacie. Deze biedt een overzicht van de belangrijkste onderzoeksvragen voor de farmaceutische patiëntenzorg in de komende vijf jaar. De Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) heeft behoefte aan praktijkonderzoek dat direct een concrete bijdrage oplevert voor de patiënt en de openbare farmacie.

Eind januari maakt de KNMP bekend aan welke projecten een bijdrage uit het KNMP-onderzoeksbudget 2020 wordt toegekend.

De onderzoeksvoorstellen dienen antwoorden te geven op de onderzoeksvragen die opgesteld zijn vanuit de KNMP Onderzoeksagenda 2025 met als speerpunt de openbare farmacie.moet te komen aan de behoeften van de patiënt? 

Onderzoeksvoorstellen dienen een van deze vragen verder aan te scherpen om te komen tot effectieve, duurzame, en voor de dagelijkse apotheekpraktijk opschaalbare interventies. Een innovatief en excellent onderzoeksvoorstel buiten deze vragen, dat zich ook richt op het verbeteren van de patiëntenzorg met betrokkenheid van de openbare farmacie en voldoet aan de algemene eisen, kan evenzo in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.
Er wordt nadrukkelijk opgeroepen om praktijkapothekers te betrekken binnen de onderzoeksgroep en samen te werken met verschillende onderzoeksgroepen om de betrokken kennis te verbreden en de beschikbare gegevensbronnen te vergroten.

Klik hier voor tips bij de onderzoeksvragen en de beoordelingscriteria

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl