KNMP-onderzoeksprogramma

Apothekers innoveren voortdurend in hun farmaceutische zorgverlening. Hiermee bevorderen zij de gezondheid en het veilig gebruik van geneesmiddelen van hun patiënten. Internationaal staat de Nederlandse farmacie goed bekend door de vooruitstrevendheid en de kwaliteit van haar zorg.

De KNMP stimuleert farmaceutisch praktijkonderzoek en zet jaarlijks een onderzoekscall uit naar actuele vraagstellingen van de beroepsgroep.

WSO

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) bevordert praktijkonderzoek naar de resultaten en de kosteneffectiviteit van verschillende vormen van farmaceutische patiëntenzorg. De KNMP stelt hiervoor jaarlijks een onderzoeksbudget beschikbaar dat zich telkens richt op relevante speerpunten binnen het beleid van de beroepsgroep.

Bekijk welke onderzoeksvoorstellen budget toegekend hebben gekregen

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl