KNMP-onderzoeksprogramma

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) bevordert praktijkonderzoek naar de resultaten en de kosteneffectiviteit van verschillende vormen van farmaceutische patiëntenzorg. De KNMP stelt hiervoor jaarlijks een onderzoeksbudget beschikbaar dat zich telkens richt op relevante speerpunten binnen het beleid van de beroepsgroep.

Onderwerpen binnen KNMP-onderzoeksprogramma

KNMP-onderzoeksprogramma 2017

Regelmatig organiseert de KNMP oproepen voor onderzoeksvoorstellen. Bij een positief advies van de WAR kunnen deze in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De toekenning van de voorstellen voor 2017 loopt op dit moment.

Lees verder

Toegekende onderzoeken

Dit is het overzicht van onderzoeken die budget kregen toegekend vanuit het KNMP-onderzoeksprogramma. De onderzoeksvoorstellen gaan onder andere over de onderwerpen therapietrouw, verminderde gezondheidsvaardigheden, medicatiebeoordeling en medisch farmaceutische beslisregels (MFB's).

Lees verder

Stipendiafonds

Het Stipendiafonds verleent 3 keer per jaar - in februari, juli en oktober - een bijdrage aan studenten Farmacie en Biofarmacie. Deze bijdrage is bedoeld voor een studiereis om onderzoek te verrichten in het buitenland. Jaarlijks is daarvoor maximaal € 20.000,- beschikbaar.

Lees verder

Stichting KNMP-fondsen

De Stichting KNMP-fondsen stimuleert farmaceutisch onderzoek dat een directe relatie heeft met farmaceutische beroepsuitoefening in de individuele, patiëntgerelateerde gezondheidszorg.

Lees verder

Wetenschappelijke Advies Raad

De Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) stimuleert het opzetten en uitvoeren van onderzoek voor de speerpunten voor farmaceutische praktijkonderzoek, vastgesteld door de Wetenschappelijke Sectie Openbare Farmacie, WSO. De WAR adviseert het Management Team van de KNMP bij het toekennen van KNMP onderzoekssubsidies.

Lees verder

C.O.P.E. studie

Om te achterhalen waarom patiënten bij de start met opioïden niet altijd een laxans verstrekt krijgen en of zij last krijgen van obstipatie, heeft de KNMP in samenwerking met de Universiteit Utrecht het C.O.P.E. onderzoek opgezet.

Lees verder