Aanvraagformulier Stichting KNMP-fondsen

Met dit formulier vraag je ondersteuning aan uit het fonds.

Voordat je start met invullen

De promotie moet plaatsvinden aan een Nederlandse universiteit.
Het onderzoek moet in Nederland zijn uitgevoerd.

Aanvragen kunnen worden ingestuurd tot uiterlijk een half jaar na de promotiedatum.

Ondersteuning kan worden aangevraagd voor het uitgeven van een proefschrift.

Aan de toekenning van een subsidie voor het uitgeven van een proefschrift is de voorwaarde verbonden om een publicatie van 2-3 pagina’s te verzorgen over het onderzoek. De inhoud daarvan wordt in goed overleg met de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad bepaald, en kan betrekking hebben op het onderzoek als geheel of op een van de deelaspecten. De redactie neemt hiertoe – na toekenning van de subsidie – contact met je op.

Bij toekenning van de subsidie wordt een verwijzing naar het proefschrift met een korte uitleg geplaatst op de website van de KNMP.

Mee te sturen bijlagen Hieronder kunt u uw bijlagen uploaden. Elke bijlage mag maximaal 6 MB groot zijn.

Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als het formulier geheel is ingevuld en alle gevraagde bijlagen zijn meegestuurd.