Aanvraagformulier Stichting KNMP-fondsen

Met dit formulier vraagt u ondersteuning aan uit het fonds.

Voordat u start met invullen

Voor een beoordeling van uw aanvraag dient u ten minste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U promoveert aan een Nederlandse universiteit.
  • Uw onderzoek is in Nederland uitgevoerd.
  • Uw promotiedatum is bij insturen maximaal een half jaar geleden.
  • Uw onderzoek richt zich rechtstreeks of zijdelings op de positie van de apotheker in de gezondheidszorg, geneesmiddelen en hun geneeskundige toepassing of een ander onderwerp met relevantie voor de farmaceutische praktijk.

Financiële ondersteuning wordt alleen verleend bij het uitgeven van uw proefschrift.

Aan de toekenning van een subsidie voor het uitgeven van een proefschrift is de voorwaarde verbonden om een professionele publicatie over uw onderzoek in het Pharmaceutisch Weekblad of het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek te verzorgen. De inhoud kan betrekking hebben op het onderzoek als geheel of op een deelaspect. De redactie neemt voor de keuze en vorm na een eventuele toekenning hierover contact met u op.
Hierbij geldt dat een toegekende subsidie vervalt, indien u niet binnen 1 jaar na corresponderende sluitingsdatum van inzending aan deze voorwaarde heeft voldaan.

Indien uw proefschrift bij toekenning nog gedrukt moet worden, verzoeken wij u om hierin op te nemen dat een financiële bijdrage is ontvangen van de Stichting KNMP-fondsen, graag met toevoeging van het bijbehorende logo.

Bij toekenning van de subsidie wordt een verwijzing naar het proefschrift met een korte uitleg geplaatst op de website van de KNMP.

Mee te sturen bijlagen Hieronder kunt u uw bijlagen uploaden. Elke bijlage mag maximaal 6 MB groot zijn.

Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als het formulier geheel is ingevuld en alle gevraagde bijlagen zijn meegestuurd.