Subsidie Stichting KNMP-fondsen

Promovendi die onderzoek doen over de positie van de apotheker in de gezondheidszorg, geneesmiddelen en hun toepassing, of een ander farmaceutisch onderwerp, kunnen een subsidieaanvraag doen voor uitgave van hun proefschrift bij de Stichting KNMP-fondsen.

Stichting KNMP-fondsen

Doneren aan Stichting KNMP-fondsen

De Stichting KNMP-fondsen is in 1991 ontstaan uit de legaten van een drietal apothekers: Opwijrda, Greshoff en Hegewisch. Door het hoge aantal aanvragen en de lage rentestand drogen de gelden echter langzaam op. Het bestuur van de stichting is daarom op zoek naar apothekers die in de voetsporen van Opwijrda, Greshoff en Hegewisch willen treden.

Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar, bestuurslid Stichting KNMP-fondsen, zei hierover in een artikel in het Pharmaceutisch Weekblad: 'Een jaargenoot zei tegen mij: "De farmacie heeft mij veel gebracht." Vanuit die gedachte kun je misschien iets terugdoen.'

Prof. dr. Toine Egberts, bestuursvoorzitter: 'Ik vind het inspirerend om te zien hoe vragen over de behandeling met geneesmiddelen worden onderzocht en vervolgens terug kunnen worden gevoerd naar de praktijk van het beroep; of dat nu in de openbare apotheek is, het ziekenhuis, of waar dan ook. Als KNMP-fondsen kunnen we daar een klein steentje aan bijdragen.'

Helpt u het onderzoek voor de apotheekpraktijk ook in de toekomst zichtbaar te laten zijn?

Dat kan door een bedrag over te maken t.n.v. de Stichting KNMP-fondsen, NL90INGB 0681.5549.32 onder vermelding van ‘actie’.

Subsidie KNMP-fondsen aanvragen

Als het bestuur van de stichting KNMP-fondsen beoordeelt dat een onderzoek waardevol is voor praktijkapothekers, ontvangt de promovendus een subsidie voor publicatie van het proefschrift.

Wilt u subsidie van de KNMP-fondsen aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in. U vindt op dit formulier alle informatie over de procedure.

Naar het aanvraagformulier

Let op: voordat u het aanvraagformulier indient, moet uw proefschrift in bezit zijn van de leescommissie.

Beoordeling subsidieaanvraag

Beoordeling van aanvragen voor ondersteuning vindt drie keer per jaar plaats.

De sluitingsdata voor aanmeldingen zijn:

  • 1 januari;
  • 1 mei;
  • 1 oktober.

Artikel over onderzoek verzorgen

Aan de toekenning van een subsidie voor het uitgeven van een proefschrift is de voorwaarde verbonden om een publicatie van 2-3 pagina’s te verzorgen over het onderzoek. De inhoud daarvan wordt in goed overleg met de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad bepaald, en kan betrekking hebben op het onderzoek als geheel of op een van de deelaspecten. De redactie neemt hiertoe – na toekenning van de subsidie – contact met u op.
Uitbetaling van de subsidie zal pas plaatsvinden als aan bovenstaande voorwaarde is voldaan. De toegekende subsidie vervalt, indien u niet binnen 1 jaar na corresponderende sluitingsdatum van inzending aan deze voorwaarde heeft voldaan. 

Bestuur Stichting KNMP-fondsen

Het bestuur van de Stichting KNMP-fondsen bestaat uit:

  • dr. Jesse Swen, Leiden Universitair Medisch Centrum, Universiteit Leiden, voorzitter;
  • dr. Martina Teichert, wetenschappelijk adviseur KNMP, secretaris/penningmeester;
  • prof. dr. Rob Arnoutse, Radboud Universiteit Nijmegen;
  • prof. dr. Aukje Mantel, Universiteit Utrecht;
  • prof. dr. Katja Taxis, Faculty of Science and Engineering, Rijksuniversiteit Groningen.

Contact

Stichting KNMP-fondsen
Martina Teichert

(070) 373 72 31 knmpfondsen@knmp.nl