Patiëntparticipatie in farmacovigilantie


Medicatieveiligheid

Patiëntenparticipatie is van grote waarde voor de bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen (farmacovigilantie). Leàn Rolfes concludeert in haar proefschrift dat meldingen van patiënten bijdragen aan het tijdig vinden van nieuwe bijwerkingen. De kwaliteit van de informatie die zij geven over de bijwerkingen die zij ervaren is goed. Bovendien geven patiënten informatie over in de invloed van bijwerkingen op hun dagelijkse leven. Voor een optimale bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen zouden zorgverleners en patiënten gestimuleerd moeten worden om bijwerkingen te melden.

Bekijk een samenvatting via Lareb.nl

Lees het volledige proefschrift: Patient participation in pharmacovigilance2018

Rijksuniversiteit Groningen

Leàn Rolfes