Mogelijkheden voor mHealth in de openbare apotheek


E-health

Een mobile health- (mHealth-)interventie kan een goede manier zijn om het medicatiegebruik van jongeren te verbeteren. Het promotieonderzoek van Richelle Kosse laat zien dat zo’n mHealth-interventie de therapietrouw van adolescenten met astma verbetert. Apothekers begrepen het doel van de ADAPT-interventie en waren bereid de noodzakelijke handelingen uit te voeren zodat de interventie in de praktijk gebruikt kan worden. Echter, de tijd die nodig is om de interventie te gebruiken, bleek een belangrijke belemmering daar een vergoedingsregeling afwezig was.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Adolescents' perspectives on chronic medication use: opportunities for mHealth2019

Universiteit Utrecht

Richelle Kosse