Medicatiebewaking in de openbare apotheek


Medicatieveiligheid

Medicatiebewakingssystemen in de openbare apotheek geven veel bewakingssignalen, waarvan slechts een klein deel relevant is. Het aantal overbodige signalen kan sterk dalen door de systemen anders in te richten. Bovendien is herinrichting nodig om aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen zoals big data, patiëntparticipatie en individualisering van zorg. De onderzochte nieuwe inrichting van de medicatiebewaking stelt veranderingen in de situatie van de patiënt centraal, in plaats van geneesmiddelverstrekkingen. Bovendien wordt gebruikgemaakt van een meervoudige risicoschatting, waarbij alle relevante gegevens uit het patiëntendossier (geneesmiddelen, aandoeningen, labwaarden, eerdere ervaringen) geïntegreerd worden beoordeeld. Bij de afhandeling van bewakingssignalen zijn zowel medische factoren als het patiëntperspectief relevant. Zowel onder patiënten als apothekers is de diversiteit in voorkeuren groot, variërend van een focus op risico tot een focus op praktische aspecten. Om tot gezamenlijke besluitvorming te komen dient deze variatie in voorkeuren meer aandacht te krijgen onder zorgverleners en in de beslisondersteuning.

Lees het volledige proefschrift: Clinical decision support in community pharmacy2017

Universiteit Utrecht

Mette Heringa