KNMP-fondsen: onderzoek voor de apotheker in de praktijk

De Stichting KNMP-fondsen ondersteunt onderzoek dat relevant is voor de apotheekpraktijk. Jaarlijks ontvangen tussen 15 en 25 promovendi een bijdrage voor de uitgave van hun proefschrift. Bekijk een overzicht van de onderzoeken die recent een subsidie ontvingen.

 

Prof. dr. Toine Egberts, bestuursvoorzitter KNMP-fondsen: 'Ik vind het inspirerend om te zien hoe vragen over de behandeling met geneesmiddelen worden onderzocht en vervolgens terug kunnen worden gevoerd naar de praktijk van het beroep; of dat nu in de openbare apotheek is, het ziekenhuis, of waar dan ook. Als KNMP-fondsen kunnen we daar een klein steentje aan bijdragen.'
Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar, bestuurslid: 'Een jaargenoot zei tegen mij: "De farmacie heeft mij veel gebracht." Vanuit die gedachte kun je misschien iets terugdoen.'

Helpt u dit onderzoek voor de apotheekpraktijk ook in de toekomst zichtbaar te laten zijn? 

Dat kan door een bedrag over te maken t.n.v. de Stichting KNMP-fondsen, NL90INGB 0681.5549.32 onder vermelding van ‘actie’.

Stichting KNMP-fondsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De apotheker-farmacotherapeut in de huisartsenpraktijk: training, implementatie en klinische effecten

Organisatie en management

Het POINT-onderzoek introduceerde en evalueerde een nieuwe zorgverlener: een apotheker-farmacotherapeut als onderdeel van het huisartsenteam, die verantwoordelijk is voor de farmacotherapeutische zorg. Het ontwikkelen van een opleiding voor de apotheker-farmacotherapeut was onderdeel van de POINT-studie. Het POINT-onderzoek laat zien dat implementatie van een apotheker-farmacotherapeut in het eerstelijns team de farmacotherapeutische zorg verbetert en tot minder medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames leidt in vergelijking met gebruikelijke zorg. De opleiding bleek tijdens de interventieperiode cruciaal om een goede interventie met kwalitatief goede farmacotherapeutische zorg te borgen. De deelnemende apothekers gaven aan de aanvullende scholing nodig te hebben, en sommigen ontwikkelden hun ‘professionele identiteit’ als klinisch zorgverlener. De scholing bleek effectief: de apothekers hebben geleerd klinisch te redeneren en om de verantwoordelijkheid te nemen voor de farmacotherapeutische zorg.
De in het POINT-onderzoek onderzochte apotheker-farmacotherapeut draagt bij aan optimalisatie van farmacotherapie en daarmee aan doelmatig en effectief medicatiegebruik in de eerste lijn.

Lees het volledige proefschrift: Non-dispensing clinical pharmacists in general practice: training, implementation and clinical effects

2018

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Ankie Hazen

Contact

Stichting KNMP-fondsen
Martina Teichert

(070) 373 72 31 knmpfondsen@knmp.nl