KNMP-fondsen: onderzoek voor de apotheker in de praktijk

De Stichting KNMP-fondsen ondersteunt onderzoek dat relevant is voor de apotheekpraktijk. Jaarlijks ontvangen tussen 15 en 25 promovendi een bijdrage voor de uitgave van hun proefschrift. Bekijk een overzicht van de onderzoeken die recent een subsidie ontvingen.

 

Prof. dr. Toine Egberts, bestuursvoorzitter KNMP-fondsen: 'Ik vind het inspirerend om te zien hoe vragen over de behandeling met geneesmiddelen worden onderzocht en vervolgens terug kunnen worden gevoerd naar de praktijk van het beroep; of dat nu in de openbare apotheek is, het ziekenhuis, of waar dan ook. Als KNMP-fondsen kunnen we daar een klein steentje aan bijdragen.'
Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar, bestuurslid: 'Een jaargenoot zei tegen mij: "De farmacie heeft mij veel gebracht." Vanuit die gedachte kun je misschien iets terugdoen.'

Helpt u dit onderzoek voor de apotheekpraktijk ook in de toekomst zichtbaar te laten zijn? 

Dat kan door een bedrag over te maken t.n.v. de Stichting KNMP-fondsen, NL90INGB 0681.5549.32 onder vermelding van ‘actie’.

Stichting KNMP-fondsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse van medicatiefouten door informatietechnologie

Medicatieveiligheid

Interventies gebaseerd op informatietechnologie, die zijn bedoeld om de patiëntveiligheid te verbeteren, kunnen juist ook oorzaak zijn van medicatiefouten. Dat concludeert Willem van der Veen op basis van zijn promotieonderzoek. Door vroegtijdig risicoanalyses uit te voeren – met aandacht voor vermindering van workarounds – kunnen deze interventies veiliger worden geïntroduceerd.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Information technology and medication safety

2019

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Willem van der Veen

Verminderen risicovolle en onnodige medicatie bij ouderen

Medicatieveiligheid

Ouderen gebruiken veelvoudig potentieel risicovolle anticholinerge/sederende geneesmiddelen. Een medicatiebeoordeling is niet effectief in het verminderen van een chronische hoge belasting met deze middelen. Een deprescribing-interventie, waarbij de apotheker vroegtijdig ingrijpt bij een stijgende belasting, lijkt succesvoller, concludeert Heleen van der Meer op basis van haar promotieonderzoek.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Deprescribing in older people: development and evaluation of complex healthcare interventions

2018

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Heleen van der Meer

Patiëntparticipatie in farmacovigilantie

Medicatieveiligheid

Patiëntenparticipatie is van grote waarde voor de bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen (farmacovigilantie). Leàn Rolfes concludeert in haar proefschrift dat meldingen van patiënten bijdragen aan het tijdig vinden van nieuwe bijwerkingen. De kwaliteit van de informatie die zij geven over de bijwerkingen die zij ervaren is goed. Bovendien geven patiënten informatie over in de invloed van bijwerkingen op hun dagelijkse leven. Voor een optimale bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen zouden zorgverleners en patiënten gestimuleerd moeten worden om bijwerkingen te melden.

Bekijk een samenvatting via Lareb.nl

Lees het volledige proefschrift: Patient participation in pharmacovigilance

2018

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Leàn Rolfes

Klinische farmacologie en therapeutische geneesmiddelmonitoring van voriconazol

Medicatieveiligheid

De variabiliteit van de voriconazol-concentratie in bloed kan veroorzaakt worden doordat de patiënt een ernstige infectie heeft. Hierdoor vermindert het voriconazol-metabolisme, waardoor de concentratie in het bloed kan toenemen tot potentieel toxische waarden. Dit blijkt uit promotie-onderzoek van Anette Veringa. 'Met meer informatie over farmaco-kinetiek kan behandeling met voriconazol worden geoptimaliseerd.'

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Clinical pharmacology and therapeutic drug monitoring of voriconazole

2019

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Anette Veringa

Medicatieveiligheid voor cirrosepatiënten

Medicatieveiligheid

Tot nog toe bestond er geen richtlijn over hoe men medicatie aan moet passen bij cirrose. Weersink heeft adviezen ontwikkeld die zorgverleners helpen bij het veilig voorschrijven van medicijnen bij patiënten met cirrose. Van ruim 200 medicijnen vond zij dat 67 in een lagere dosis gebruikt moeten worden bij cirrose en dat 68 geneesmiddelen vermeden moeten worden vanwege een groter risico op bijwerkingen. De adviezen zijn inmiddels te vinden op de website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl en zijn geïntegreerd in de computersystemen van zorgverleners.

Bekijk een samenvatting via RUG.nl

Lees het volledige proefschrift: Medication safety in patients with cirrhosis

2019

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Rianne Weersink

Medicatiebewaking in de openbare apotheek

Medicatieveiligheid

Medicatiebewakingssystemen in de openbare apotheek geven veel bewakingssignalen, waarvan slechts een klein deel relevant is. Het aantal overbodige signalen kan sterk dalen door de systemen anders in te richten. Bovendien is herinrichting nodig om aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen zoals big data, patiëntparticipatie en individualisering van zorg. De onderzochte nieuwe inrichting van de medicatiebewaking stelt veranderingen in de situatie van de patiënt centraal, in plaats van geneesmiddelverstrekkingen. Bovendien wordt gebruikgemaakt van een meervoudige risicoschatting, waarbij alle relevante gegevens uit het patiëntendossier (geneesmiddelen, aandoeningen, labwaarden, eerdere ervaringen) geïntegreerd worden beoordeeld. Bij de afhandeling van bewakingssignalen zijn zowel medische factoren als het patiëntperspectief relevant. Zowel onder patiënten als apothekers is de diversiteit in voorkeuren groot, variërend van een focus op risico tot een focus op praktische aspecten. Om tot gezamenlijke besluitvorming te komen dient deze variatie in voorkeuren meer aandacht te krijgen onder zorgverleners en in de beslisondersteuning.

Lees het volledige proefschrift: Clinical decision support in community pharmacy

2017

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Mette Heringa

Rationeel voorschrijven in Europa. Zijn toekomstige artsen goed voorbereid?

Medicatieveiligheid

Bijna afgestudeerde artsen in Europa hebben onvoldoende kennis en vaardigheden om rationeel geneesmiddelen voor te schrijven. Dit komt met name door een gebrek aan klinische farmacologie en farmacotherapie-onderwijs tijdens de geneeskundeopleiding, blijkt uit onderzoek van promovendus en arts David Brinkman.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Rational prescribing in Europe. Are future doctors well prepared?

2018

Universiteit: Vrije Universiteit Amsterdam
Promovendus: David Brinkman

Contact

Stichting KNMP-fondsen
Martina Teichert

(070) 373 72 31 knmpfondsen@knmp.nl