KNMP-fondsen: onderzoek voor de apotheker in de praktijk

De Stichting KNMP-fondsen ondersteunt onderzoek dat relevant is voor de apotheekpraktijk. Jaarlijks ontvangen tussen 15 en 25 promovendi een bijdrage voor de uitgave van hun proefschrift. Bekijk een overzicht van de onderzoeken die recent een subsidie ontvingen.

 

Prof. dr. Toine Egberts, bestuursvoorzitter KNMP-fondsen: 'Ik vind het inspirerend om te zien hoe vragen over de behandeling met geneesmiddelen worden onderzocht en vervolgens terug kunnen worden gevoerd naar de praktijk van het beroep; of dat nu in de openbare apotheek is, het ziekenhuis, of waar dan ook. Als KNMP-fondsen kunnen we daar een klein steentje aan bijdragen.'
Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar, bestuurslid: 'Een jaargenoot zei tegen mij: "De farmacie heeft mij veel gebracht." Vanuit die gedachte kun je misschien iets terugdoen.'

Helpt u dit onderzoek voor de apotheekpraktijk ook in de toekomst zichtbaar te laten zijn? 

Dat kan door een bedrag over te maken t.n.v. de Stichting KNMP-fondsen, NL90INGB 0681.5549.32 onder vermelding van ‘actie’.

Stichting KNMP-fondsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmaceutische zorg voor patiënten met obstructieve longziekten

Longaandoeningen

Het beroep van openbaar apothekers is in ontwikkeling: de traditionele rol van het verstrekken van medicijnen verschuift naar het leveren van farmaceutische zorg. Met de studies uit dit proefschrift is meer inzicht verkregen in de huidige praktijk en in toekomstige mogelijkheden voor zorg op maat door openbaar apothekers. Esther Kuipers beschrijft verschillende voorbeelden van zorg op maat en manieren om patiënten op te sporen die mogelijk behoefte hebben aan extra zorg.

Bekijk een samenvatting via RU.nl

Lees het volledige proefschrift: Pharmaceutical care in obstructive lung diseases: current and future practice

2019

Universiteit: Radboud Universiteit Nijmegen
Promovendus: Esther Kuipers

Klinische farmacologie van ertapenem in de behandeling van multiresistente tuberculose

Longaandoeningen

Het middel ertapenem in combinatie met clavulaanzuur kan waardevol zijn bij de behandeling van multiresistente tuberculose (tbc). Dat concludeert Sander van Rijn in zijn proefschrift. Dit middel wordt al voorgeschreven als behandeling tegen bacteriële infecties. Van Rijn evalueerde de huidige literatuur, activiteit in het laboratorium, farmacokinetiek en veiligheid van dit middel bij tbc-patiënten.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Clinical pharmacology of ertapenem in the treatment of multidrug-resistant tuberculosis

2019

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Sander van Rijn

Contact

Stichting KNMP-fondsen
Martina Teichert

(070) 373 72 31 knmpfondsen@knmp.nl