KNMP-fondsen: onderzoek voor de apotheker in de praktijk

De Stichting KNMP-fondsen ondersteunt onderzoek dat relevant is voor de apotheekpraktijk. Jaarlijks ontvangen tussen 15 en 25 promovendi een bijdrage voor de uitgave van hun proefschrift. Bekijk een overzicht van de onderzoeken die recent een subsidie ontvingen.

 

Prof. dr. Toine Egberts, bestuursvoorzitter KNMP-fondsen: 'Ik vind het inspirerend om te zien hoe vragen over de behandeling met geneesmiddelen worden onderzocht en vervolgens terug kunnen worden gevoerd naar de praktijk van het beroep; of dat nu in de openbare apotheek is, het ziekenhuis, of waar dan ook. Als KNMP-fondsen kunnen we daar een klein steentje aan bijdragen.'
Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar, bestuurslid: 'Een jaargenoot zei tegen mij: "De farmacie heeft mij veel gebracht." Vanuit die gedachte kun je misschien iets terugdoen.'

Helpt u dit onderzoek voor de apotheekpraktijk ook in de toekomst zichtbaar te laten zijn? 

Dat kan door een bedrag over te maken t.n.v. de Stichting KNMP-fondsen, NL90INGB 0681.5549.32 onder vermelding van ‘actie’.

Stichting KNMP-fondsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepersonaliseerde tuberculosebehandeling

farmacotherapie

Het moet in de toekomst mogelijk worden om de ideale dosering van tuberculosemedicatie voor elk individu vast te kunnen stellen. Dat bepleit Marlanka Zuur in haar proefschrift over de behandeling van tuberculose. Zij laat zien dat dit uitvoerbaar is met behulp van nieuwe technieken zoals bloedafnames met behulp van een vingerprik, hoewel er nog veel onderzoek nodig is om openstaande vragen te beantwoorden.

Bekijk een samenvatting in het nieuwsbericht op RUG.nl

Lees het volledige proefschrift: Pharmacological approaches to optimize TB treatment: an individualized approach

2018

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Marlanka Zuur

Onderzoek naar de optimalisatie van de klinische farmacologie en behandeling van patiënten met tuberculose in combinatie met een HIV-infectie

farmacotherapie

Dit proefschrift richt zich op het optimaliseren van de behandeling van patiënten met tuberculose (TB) in combinatie met een HIV-infectie en daarnaast op het gebruik van het antiretrovirale middel darunavir. Er wordt daarom in dit proefschrift voorgesteld dat er bloedconcentratiebepalingen en gevoeligheidsbepalingen van de bacterie plaats moeten vinden bij mensen met een TB/HIV-infectie om therapie op maat te kunnen bieden. Er kwam naar voren dat een groot deel van de patiënten het medicijn inneemt met te veel of calorierijk voedsel. Gezondheidsmedewerkers wordt geadviseerd beter te waken voor een ongezond dieet.

Bekijk een samenvatting via RUG.nl

Lees het volledige proefschrift: A quest to optimize the clinical pharmacology of tuberculosis and human immunodeficiency virus drug treatment

2018

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Alper Daskapan

Nieuwe aanknopingspunten voor behandeling syndroom van Sjögren

farmacotherapie

Het syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte met relatief onschuldige klachten, maar met grote impact op kwaliteit van leven. Momenteel is er geen geregistreerd geneesmiddel beschikbaar; behandeling richt zich daarom op symptoombestrijding. Door biologische effecten van experimentele immunotherapie te onderzoeken kunnen nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling worden ontdekt, stelt Gwenny Verstappen.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: T cell-dependent B cell hyperactivity in primary Sjögren's syndrome

2018

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Gwenny Verstappen

Antipsychotica, delier en glucose bij oudere patiënten

farmacotherapie

De wisselwerking tussen antipsychotica, delier en de glucose-homeostase is complex. Bij intensive-carepatiënten lijkt delier van invloed op de glucose-homeostase en andersom. Ook lijkt de wisselwerking tussen delier en glucose anders bij patiënten met diabetes. Dat concludeert Kris van Keulen op basis van haar promotieonderzoek.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Antipsychotics, delirium and glucose in older patients

2018

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Kris van Keulen

Monitoren van patiënten die psychofarmaca gebruiken

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Mariëtte Nederlof

Contact

Stichting KNMP-fondsen
Martina Teichert

(070) 373 72 31 knmpfondsen@knmp.nl