KNMP-fondsen: onderzoek voor de apotheker in de praktijk

De Stichting KNMP-fondsen ondersteunt onderzoek dat relevant is voor de apotheekpraktijk. Jaarlijks ontvangen tussen 15 en 25 promovendi een bijdrage voor de uitgave van hun proefschrift. Bekijk een overzicht van de onderzoeken die recent een subsidie ontvingen.

 

Prof. dr. Toine Egberts, bestuursvoorzitter KNMP-fondsen: 'Ik vind het inspirerend om te zien hoe vragen over de behandeling met geneesmiddelen worden onderzocht en vervolgens terug kunnen worden gevoerd naar de praktijk van het beroep; of dat nu in de openbare apotheek is, het ziekenhuis, of waar dan ook. Als KNMP-fondsen kunnen we daar een klein steentje aan bijdragen.'
Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar, bestuurslid: 'Een jaargenoot zei tegen mij: "De farmacie heeft mij veel gebracht." Vanuit die gedachte kun je misschien iets terugdoen.'

Helpt u dit onderzoek voor de apotheekpraktijk ook in de toekomst zichtbaar te laten zijn? 

Dat kan door een bedrag over te maken t.n.v. de Stichting KNMP-fondsen, NL90INGB 0681.5549.32 onder vermelding van ‘actie’.

Stichting KNMP-fondsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer inzicht in de kwaliteit van dienstverlening van openbare apotheken

Farmaceutische patiëntenzorg

De PROMISE-vragenlijst kan een nuttig hulpmiddel zijn bij medicatie­beoordelingen. Patiënten voelen zich beter voorbereid en de apotheker ziet het als een goede leidraad voor het patiëntgesprek. Ter verbetering van de farmaceutische zorg wordt apothekers aangeraden meer gebruik te maken van PROM’s (patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen). Dat komt naar voren uit promotieonderzoek van Tim Schoenmakers.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Improving insight in the quality of community pharmacy services: adding patient‐reported outcome measures to classic dispensing indicators

2018

Universiteit: Radboud Universiteit Nijmegen
Promovendus: Tim Schoenmakers

Betere psychiatrische zorg door onderzoek lichamelijke klachten en medicatiegebruik

Farmaceutische patiëntenzorg

Uit het promotieonderzoek van Mirjam Simoons blijkt dat er in de gezondheid van psychiatrisch patiënten nog flinke winst te behalen valt. 'Door het meten en registreren van medicatiebijwerkingen en de aandacht voor het lichamelijk welbevinden hebben behandelaren meer en betere informatie over hun patiënten beschikbaar voor het nemen van beslissingen over de behandeling', aldus Simoons. 'Daarmee kan de psychiatrische zorg dus verbeterd worden.'

Bekijk een samenvatting in het nieuwsbericht op RUG.nl

Lees het volledige proefschrift: Somatic monitoring of patients with mood and anxiety disorders: Problem definition, implementation and further explorations

2019

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Mirjam Simoons

Medicatie op rol voor oudere patiënten in de eerstelijnsgezondheidszorg

Farmaceutische patiëntenzorg

Ondanks de wijdverbreide toepassing in Nederland van de medicatierol voor patiënten met functionele problemen, is de wetenschappelijke onderbouwing van het gebruik beperkt. Door patiënten vanaf 80 jaar en kwetsbare patiënten met polyfarmacie periodiek te screenen kunnen apothekers ordeningsproblemen tijdig herkennen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van apotheker Bram Mertens.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Multidose drug dispensing for older patients in primary care

2019

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Bram Mertens

Contact

Stichting KNMP-fondsen
Martina Teichert

(070) 373 72 31 knmpfondsen@knmp.nl