KNMP-fondsen: onderzoek voor de apotheker in de praktijk

De Stichting KNMP-fondsen ondersteunt onderzoek dat relevant is voor de apotheekpraktijk. Jaarlijks ontvangen tussen 15 en 25 promovendi een bijdrage voor de uitgave van hun proefschrift. Bekijk een overzicht van de onderzoeken die recent een subsidie ontvingen.

 

Prof. dr. Toine Egberts, bestuursvoorzitter KNMP-fondsen: 'Ik vind het inspirerend om te zien hoe vragen over de behandeling met geneesmiddelen worden onderzocht en vervolgens terug kunnen worden gevoerd naar de praktijk van het beroep; of dat nu in de openbare apotheek is, het ziekenhuis, of waar dan ook. Als KNMP-fondsen kunnen we daar een klein steentje aan bijdragen.'
Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar, bestuurslid: 'Een jaargenoot zei tegen mij: "De farmacie heeft mij veel gebracht." Vanuit die gedachte kun je misschien iets terugdoen.'

Helpt u dit onderzoek voor de apotheekpraktijk ook in de toekomst zichtbaar te laten zijn? 

Dat kan door een bedrag over te maken t.n.v. de Stichting KNMP-fondsen, NL90INGB 0681.5549.32 onder vermelding van ‘actie’.

Stichting KNMP-fondsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijkheden voor mHealth in de openbare apotheek

E-health

Een mobile health- (mHealth-)interventie kan een goede manier zijn om het medicatiegebruik van jongeren te verbeteren. Het promotieonderzoek van Richelle Kosse laat zien dat zo’n mHealth-interventie de therapietrouw van adolescenten met astma verbetert. Apothekers begrepen het doel van de ADAPT-interventie en waren bereid de noodzakelijke handelingen uit te voeren zodat de interventie in de praktijk gebruikt kan worden. Echter, de tijd die nodig is om de interventie te gebruiken, bleek een belangrijke belemmering daar een vergoedingsregeling afwezig was.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Adolescents' perspectives on chronic medication use: opportunities for mHealth

2019

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Richelle Kosse

Contact

Stichting KNMP-fondsen
Martina Teichert

(070) 373 72 31 knmpfondsen@knmp.nl