KNMP-fondsen: onderzoek voor de apotheker in de praktijk

De Stichting KNMP-fondsen ondersteunt onderzoek dat relevant is voor de apotheekpraktijk. Jaarlijks ontvangen tussen 15 en 25 promovendi een bijdrage voor de uitgave van hun proefschrift. Bekijk een overzicht van de onderzoeken die recent een subsidie ontvingen.

 

Prof. dr. Toine Egberts, bestuursvoorzitter KNMP-fondsen: 'Ik vind het inspirerend om te zien hoe vragen over de behandeling met geneesmiddelen worden onderzocht en vervolgens terug kunnen worden gevoerd naar de praktijk van het beroep; of dat nu in de openbare apotheek is, het ziekenhuis, of waar dan ook. Als KNMP-fondsen kunnen we daar een klein steentje aan bijdragen.'
Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar, bestuurslid: 'Een jaargenoot zei tegen mij: "De farmacie heeft mij veel gebracht." Vanuit die gedachte kun je misschien iets terugdoen.'

Helpt u dit onderzoek voor de apotheekpraktijk ook in de toekomst zichtbaar te laten zijn? 

Dat kan door een bedrag over te maken t.n.v. de Stichting KNMP-fondsen, NL90INGB 0681.5549.32 onder vermelding van ‘actie’.

Stichting KNMP-fondsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geïndividualiseerd doseren van fluoropyrimidines door middel van genotypering en fenotypering van dihydropyrimidine dehydrogenase

Farmacogenetica

Patiënten met een verhoogd risico op ernstige bijwerkingen van fluoro­pyrimidine-chemotherapie kunnen worden geïdentificeerd door te testen op deficiëntie van het enzym dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD). Uit het promotieonderzoek van Linda Henricks blijkt dat het op voorhand testen op vier genetische DPYD-varianten de patiëntveiligheid verbetert.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Individualized dosing of fluoropyrimidines by genotyping and phenotyping of dihydropyrimidine dehydrogenase

2018

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Linda Henricks

Monitoren van patiënten die psychofarmaca gebruiken

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Mariëtte Nederlof

Zalven: vergaren van kennis van de structuur, stabiliteit en productie

Productzorg en bereiding

Zalfformuleringen zijn veelal op empirische basis ontwikkeld. In deze formuleringen komen tegenwoordig, door sterk verbeterde analytische technieken en strengere regelgeving, belangrijke tekortkomingen aan het licht. Dit onderstreept de noodzaak tot het herontwikkelen van 'oude' formuleringen, constateert Ton van Heugten in zijn proefschrift.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Ointments, towards the understanding of structure, stability and processing

2018

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Ton van Heugten

Medicatiebewaking in de openbare apotheek

Medicatieveiligheid

Medicatiebewakingssystemen in de openbare apotheek geven veel bewakingssignalen, waarvan slechts een klein deel relevant is. Het aantal overbodige signalen kan sterk dalen door de systemen anders in te richten. Bovendien is herinrichting nodig om aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen zoals big data, patiëntparticipatie en individualisering van zorg. De onderzochte nieuwe inrichting van de medicatiebewaking stelt veranderingen in de situatie van de patiënt centraal, in plaats van geneesmiddelverstrekkingen. Bovendien wordt gebruikgemaakt van een meervoudige risicoschatting, waarbij alle relevante gegevens uit het patiëntendossier (geneesmiddelen, aandoeningen, labwaarden, eerdere ervaringen) geïntegreerd worden beoordeeld. Bij de afhandeling van bewakingssignalen zijn zowel medische factoren als het patiëntperspectief relevant. Zowel onder patiënten als apothekers is de diversiteit in voorkeuren groot, variërend van een focus op risico tot een focus op praktische aspecten. Om tot gezamenlijke besluitvorming te komen dient deze variatie in voorkeuren meer aandacht te krijgen onder zorgverleners en in de beslisondersteuning.

Lees het volledige proefschrift: Clinical decision support in community pharmacy

2017

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Mette Heringa

De apotheker-farmacotherapeut in de huisartsenpraktijk: training, implementatie en klinische effecten

Organisatie en management

Het POINT-onderzoek introduceerde en evalueerde een nieuwe zorgverlener: een apotheker-farmacotherapeut als onderdeel van het huisartsenteam, die verantwoordelijk is voor de farmacotherapeutische zorg. Het ontwikkelen van een opleiding voor de apotheker-farmacotherapeut was onderdeel van de POINT-studie. Het POINT-onderzoek laat zien dat implementatie van een apotheker-farmacotherapeut in het eerstelijns team de farmacotherapeutische zorg verbetert en tot minder medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames leidt in vergelijking met gebruikelijke zorg. De opleiding bleek tijdens de interventieperiode cruciaal om een goede interventie met kwalitatief goede farmacotherapeutische zorg te borgen. De deelnemende apothekers gaven aan de aanvullende scholing nodig te hebben, en sommigen ontwikkelden hun ‘professionele identiteit’ als klinisch zorgverlener. De scholing bleek effectief: de apothekers hebben geleerd klinisch te redeneren en om de verantwoordelijkheid te nemen voor de farmacotherapeutische zorg.
De in het POINT-onderzoek onderzochte apotheker-farmacotherapeut draagt bij aan optimalisatie van farmacotherapie en daarmee aan doelmatig en effectief medicatiegebruik in de eerste lijn.

Lees het volledige proefschrift: Non-dispensing clinical pharmacists in general practice: training, implementation and clinical effects

2018

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Ankie Hazen

Precisie antistolling met vitamine K-antagonisten bij kinderen

Hart- en vaatziekten

Kennis over het gebruik van vitamine K-antagonisten bij kinderen is nog beperkt. Het promotieonderzoek van Hedy Maagdenberg laat zien dat in de eerste maanden van de behandeling kwaliteitsverbetering mogelijk is. De door haar ontwikkelde doseringsmodellen, welke zowel klinische als genetische factoren bevatten, zouden hierbij kunnen helpen.

Bekijk de samenvatting op PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Precision anticoagulation with vitamin K antagonists in children

2018

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Hedy Maagdenberg

Potentiële neuroprotectieve geneesmiddelen bij kinderen die geboren worden met zuurstofgebrek

Farmacokinetiek en -dynamiek

De standaard behandeling voor perinatale asfyxie is therapeutische hypothermie, waarbij de lichaamstemperatuur van de pasgeborene wordt teruggebracht tot 33,5 ºC. Ondanks dat deze behandeling een bewezen positief effect heeft op het verminderen van hersenschade ten gevolge van zuurstofgebrek overlijdt nog steeds 30% van deze kinderen binnen de eerste week na geboorte en overleeft ca. 15% met ernstige handicaps. De noodzaak voor geneesmiddelen die additioneel aan hypothermie een extra bescherming van de hersenen kunnen bieden is daarom groot. Daarnaast beschrijft Laurent Favié in zijn proefschrift de farmacokinetiek van enkele veel gebruikte geneesmiddelen in deze populatie: morfine, fenobarbital, midazolam en lidocaine.

Lees het volledige proefschrift: Perinatal asphyxia: investigating novel neuroprotective agents and optimising current pharmacotherapy (embargo tot 5 maart 2020)

2019

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Laurent Favié

Medicatie op rol voor oudere patiënten in de eerstelijnsgezondheidszorg

Farmaceutische patiëntenzorg

Ondanks de wijdverbreide toepassing in Nederland van de medicatierol voor patiënten met functionele problemen, is de wetenschappelijke onderbouwing van het gebruik beperkt. Door patiënten vanaf 80 jaar en kwetsbare patiënten met polyfarmacie periodiek te screenen kunnen apothekers ordeningsproblemen tijdig herkennen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van apotheker Bram Mertens.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Multidose drug dispensing for older patients in primary care

2019

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Bram Mertens

Het effect van vasten op het metabolisme van geneesmiddelen

Farmacokinetiek en -dynamiek

Ook in de westerse wereld komt ondervoeding regelmatig voor onder patiënten. Uit onderzoek blijkt dat kortdurend vasten, als maat voor ondervoeding, de activiteit beïnvloedt van enzymen die betrokken zijn bij het metabolisme van geneesmiddelen. Dit kan verandering in de effectiviteit en/of veiligheid van deze middelen tot gevolg hebben.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Nutritional conditioning. The effect of fasting on drug metabolism

2018

Universiteit: Universiteit van Amsterdam
Promovendus: Laureen ten Berg-Lammers

Leren in een kliniek gerund door studenten - een nieuwe manier om medisch onderwijs in farmacotherapie te verbeteren

Farmacieonderwijs

Een innovatieve methode om farmacotherapieonderwijs voor geneeskundestudenten te verbeteren is de studentenpoli. Hier zorgen studententeams voor echte patiënten, waardoor zij zich verantwoordelijk en betrokken voelen én waardevolle ervaring opdoen. 'De studentenpoli is haalbaar, leerzaam en nuttig', concludeert Tim Schutte op basis van zijn promotieonderzoek.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Learning in a Student-Run Clinic: a new concept to improve medical education in pharmacotherapy

2018

Universiteit: Vrije Universiteit Amsterdam
Promovendus: Tim Schutte

Rationeel voorschrijven in Europa. Zijn toekomstige artsen goed voorbereid?

Medicatieveiligheid

Bijna afgestudeerde artsen in Europa hebben onvoldoende kennis en vaardigheden om rationeel geneesmiddelen voor te schrijven. Dit komt met name door een gebrek aan klinische farmacologie en farmacotherapie-onderwijs tijdens de geneeskundeopleiding, blijkt uit onderzoek van promovendus en arts David Brinkman.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Rational prescribing in Europe. Are future doctors well prepared?

2018

Universiteit: Vrije Universiteit Amsterdam
Promovendus: David Brinkman

Contact

Stichting KNMP-fondsen
Martina Teichert

(070) 373 72 31 knmpfondsen@knmp.nl