Heruitgifte van ongebruikte geneesmiddelen: een kwalitatief onderzoek onder stakeholders


doelmatige-organisatie-van-zorg

De uitkomsten van deze studie laten zien dat heruitgifte van ongebruikte medicatie door verschillende stakeholders positief bekeken wordt, wat mogelijkheden biedt voor succesvolle implementatie. Wel dient er aan een vijftal randvoorwaarden te worden voldaan, te weten: productveiligheid, vertrouwen van de patiënt, samenwerking en financiële en wettelijke haalbaarheid.

Bekijk een samenvatting via het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek

Lees het volledige proefschrift: Sustainable use of medication. Medication waste and feasibility of redispensing2019

Universiteit Utrecht

Charlotte Bekker