De apotheker-farmacotherapeut in de huisartsenpraktijk: training, implementatie en klinische effecten


Organisatie en management

Het POINT-onderzoek introduceerde en evalueerde een nieuwe zorgverlener: een apotheker-farmacotherapeut als onderdeel van het huisartsenteam, die verantwoordelijk is voor de farmacotherapeutische zorg. Het ontwikkelen van een opleiding voor de apotheker-farmacotherapeut was onderdeel van de POINT-studie. Het POINT-onderzoek laat zien dat implementatie van een apotheker-farmacotherapeut in het eerstelijns team de farmacotherapeutische zorg verbetert en tot minder medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames leidt in vergelijking met gebruikelijke zorg. De opleiding bleek tijdens de interventieperiode cruciaal om een goede interventie met kwalitatief goede farmacotherapeutische zorg te borgen. De deelnemende apothekers gaven aan de aanvullende scholing nodig te hebben, en sommigen ontwikkelden hun ‘professionele identiteit’ als klinisch zorgverlener. De scholing bleek effectief: de apothekers hebben geleerd klinisch te redeneren en om de verantwoordelijkheid te nemen voor de farmacotherapeutische zorg.
De in het POINT-onderzoek onderzochte apotheker-farmacotherapeut draagt bij aan optimalisatie van farmacotherapie en daarmee aan doelmatig en effectief medicatiegebruik in de eerste lijn.

Lees het volledige proefschrift: Non-dispensing clinical pharmacists in general practice: training, implementation and clinical effects2018

Universiteit Utrecht

Ankie Hazen