Betere psychiatrische zorg door onderzoek lichamelijke klachten en medicatiegebruik


Farmaceutische patiëntenzorg

Uit het promotieonderzoek van Mirjam Simoons blijkt dat er in de gezondheid van psychiatrisch patiënten nog flinke winst te behalen valt. 'Door het meten en registreren van medicatiebijwerkingen en de aandacht voor het lichamelijk welbevinden hebben behandelaren meer en betere informatie over hun patiënten beschikbaar voor het nemen van beslissingen over de behandeling', aldus Simoons. 'Daarmee kan de psychiatrische zorg dus verbeterd worden.'

Bekijk een samenvatting in het nieuwsbericht op RUG.nl

Lees het volledige proefschrift: Somatic monitoring of patients with mood and anxiety disorders: Problem definition, implementation and further explorations2019

Rijksuniversiteit Groningen

Mirjam Simoons