Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Development of an effective, safe and pain free intradermal tuberculosis vaccine

Farmacokinetiek en -dynamiek

Development of an effective, safe, and pain free intradermal tuberculosis vaccine based on microneedles loaded with antigen-containing nanoparticles.

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Malene Neustrup
Promotor(es): J.A. Bouwstra,
T.H.M. Ottenoff

Pharmacogenetics of MTX in Indonesian patients with rheumatoid arthritis

Farmacogenetica

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Dewi Wahyu Tamayanti
Promotor(es): Jesse Swen
Co-promotor(es): Henk-Jan Guchelaar

Quantitative systems pharmacology of antibiotics

Farmacokinetiek en -dynamiek

Treatment optimization to prevent antibiotic resistance using a quantitative systems pharmacology approach.

2016 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Linda Aulin
Promotor(es): P.H. van der Graaf
Co-promotor(es): J.G.C van Hasselt

Medicatieoptimalisatie bij ouderen met kanker

Medicatieveiligheid

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Edwin Brokaar
Promotor(es): Prof. dr. Portielje
Co-promotor(es): Loes Visser

Quantitative and miniaturized assays for structure-resolved lipidomics in metabolic diseases

Farmacokinetiek en -dynamiek

Onderzoek in India

2019 - 2023

Universiteit: Leiden
Promovendus: Madhulika Singh
Promotor(es): T. Hankemeier
Co-promotor(es): A. Harms

Klinisch redeneren door de apotheker

Farmaceutische patiëntenzorg

Doel van dit project is om het concept en de denkstappen van het klinisch redeneren door de apotheker in de Nederlandse zorgsetting te definiëren en te toetsen in de praktijk. Met deze informatie wordt (post)academisch onderwijs (door)ontwikkeld en aanbevelingen gedaan voor eindtermen en positionering van klinisch redeneren in het curriculum Farmacie aan Nederlandse Universiteiten.

2020 - 2022

Universiteit: Leiden
Promovendus: Josephine Stutterheim
Promotor(es): Teun van Gelder,
Marcel Bouvy
Co-promotor(es): Ellen Koster,
Vera Deneer

Apothekersinterventies in de farmaceutische patiëntenzorg bij nefrologische patiënten

Farmaceutische patiëntenzorg

In het promotieonderzoek wordt onderzocht of apothekersinterventies leiden tot een verbetering van de farmaceutische patiëntenzorg bij nefrologische patiënten.

2020 - 2022

Universiteit: Leiden
Promovendus: Ciske van den Oever
Promotor(es): Teun van Gelder,
Patricia van den Bemt
Co-promotor(es): Erwin Vasbinder

Tegengaan van medicijnverspilling

Farmaceutische patiëntenzorg

Dit project onderzoekt de haalbaarheid van heruitgifte van orale oncolytica, door het bepalen van kostenbesparingen en het in kaart brengen van de visie van patiënten en stakeholders.

2020 - 2024

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Lisa-Marie Smale
Promotor(es): Bart vd Bemt
Co-promotor(es): Charlotte Bekker

PK van TB middelen

Klinische farmacologie

2020 - 2023

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Ralf Stemkens
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Rob Aarnoutse

PK van antibiotica van kritisch-zieke patienten

Klinische farmacologie

Onderzoek naar de farmacokinetiek van antibiotica in kritiek-zieke patienten met als doel het optimaliseren van de individuele antimicrobiele therapie. Er wordt gebruik gemaakt van populatie farmacokinetiek modellen en simulatiestudies. 

2018 - 2021

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Eveline Wallemburg
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Roger Bruggemann,
Rob ter Heine,
Jeroen Schouten

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl