Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Drug shortages: nature, volume, causes and consequences

Productzorg en bereiding

2016 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Doerine Postma
Promotor(es): Bert Leufkens,
Peter de Smet,
Aukje Mantel
Co-promotor(es): Kim Nootenboom

Pharmacometrics in (pediatric) oncology

Farmacokinetiek en -dynamiek

2016 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Julie Janssen
Promotor(es): Huitema,
Beijnen
Co-promotor(es): Dorlo

Clinical pharmacology of TKIs

Farmacokinetiek en -dynamiek

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Laura Kuijsten
Promotor(es): Huitema,
Beijnen
Co-promotor(es): Steeghs

Pharmacokinetics of cytotoxic drugs in infants

Farmacokinetiek en -dynamiek

Onderzoek naar de leeftijdsafhankelijke verschillen in de farmacokinetiek bij kinderen met kanker. Met de PINOCCHIO-studie wordt onderzocht wat de verschillen in farmacokinetiek van verschillende cytostatica tussen volwassenen en kinderen van alle leeftijden zijn. Er wordt gekeken naar negen veelgebruikte middelen voor chemotherapie: carboplatine, cisplatine, cytarabine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, etoposide, methotrexaat en vincristine.

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Laura Nijstad
Promotor(es): Huitema,
Zwaan
Co-promotor(es): Lalmohammed

Meerwaarde van medicatie op rol voor zelfstandig wonende ouderen

Medicatieveiligheid

2014 - 2019

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Bram Mertens
Promotor(es): Marcel Bouvy
Co-promotor(es): Henk Frans Kwint

Postgraduate workplace-based learning and assessment in pharmacy education

Farmacieonderwijs

How do pharmacists develop their competencies in postgraduate workplace-based education? How do the learning environment and the program of assessment influence the performance of trainees and how can these be improved? The research is carried out within the 2-year postgraduate workplace-based curriculum for specialization of community pharmacists in the Netherlands.

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Marnix Westein
Promotor(es): Marcel Bouvy
Co-promotor(es): Andries Koster,
Rashmi Kusurkar

Zelfzorg

Zelfzorg

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Rian Lelie
Promotor(es): Marcel Bouvy
Co-promotor(es): Martina Teichert

FAlls-related Medication use in Older Patients (FARM-OP): development of a risk stratification tool and targeted interventions

Medicatieveiligheid

Ontwikkeling van een toolbox, waarmee 1) in de apotheek patiënten met een hoog valrisico geselecteerd kunnen worden; 2) interventies toegepast kunnen worden door de apotheker om valrisico bij individuele of groepen patiënten te verlagen, onder andere door middel van het afbouwen van valgevaarlijke geneesmiddelen.

2018 - 2022

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Marle Gemmeke
Promotor(es): Marcel Bouvy,
Katja Taxis
Co-promotor(es): Ellen Koster

Het combiconsult van openbaar apotheker, huisarts en praktijkverpleegkundige voor patiënten met diabetes, CVRM en COPD

Diabetes

Het doel van dit implementatieproject is te evalueren welke concrete opbrengsten het combiconsult oplevert wat betreft de zorg rondom geneesmiddelen aan patiënten met CVRM, DM en COPD en welke factoren de implementatie van het combiconsult bevorderen en belemmeren.

2017 - 2022

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Valerie Meijvis
Promotor(es): Marcel Bouvy,
Niek de Wit
Co-promotor(es): Henk-Frans Kwint,
Mette Heringa

Utilization, safety and effectiveness of non-vitamin K oral anticoagulants in specific atrial fibrillation populations

Hart- en vaatziekten

De veiligheid en effectiviteit van NOACs voor atriumfibrillieren is vastgesteld middels grote klinische trials. Echter, de populatie van deze trials wijkt af van de huidige gebruikers. Met gedetailleerde Zweedse patiënt-niveau data onderzoeken wij het gebruik, veiligheid en effectiviteit van NOACs in risicovolle patiëntpopulaties.

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Joris Komen
Promotor(es): Olaf Klungel,
Aukje Mantel
Co-promotor(es): Bjorn Wettermark,
Tomas Forslund

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl