Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Optimising and personalising pharmaceutical care for asthma patients in primary care

Farmaceutische patiëntenzorg

Het ontwikkelen van indicatoren/ tools om goed gebruik van astma medicatie te optimaliseren. 

2020 - 2024

Universiteit: Leiden
Promovendus: Claire Visser
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Martina Teichert

Role of pharmacogenetics in drug allergies and adverse drug reactions

Farmacogenetica

Het onderzoek is gericht op HLA testen om geneesmiddel overgevoeligheden te voorspelle. Daarnaast is het onderzoek ook gericht op het bewijs ter ondersteuning van farmacogenetica panel testen. Zowel binnen de HLA genen als andere farmacogenen. 

Universiteit: Leiden
Promovendus: Lisanne Manson
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Jesse Swen

Translation of academic medicinal products towards clinical practice

Farmacokinetiek en -dynamiek

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Sofieke de Wilde
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Maarten Zandvliet

Pharmacogenetics of MTX in rheumatoid arthtritis

Farmacogenetica

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Frank Eektimmerman
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Jesse Swen,
Tom Huizinga

Personalized drug repositioning using gene expression

Farmacokinetiek en -dynamiek

Is het mogelijk om op basis van individuele tumor genexpressieprofielen te voorspellen of reeds geregistreerde geneesmiddelen, welke nu niet voor het subtype tumor worden gebruikt, toch mogelijk effectief  zijn voor deze specifieke tumor?

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Michel Koudijs
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Anton Terwisscha,
van Scheltinga,
Stefan Böhringer,
Kirsten Schimmel

The use of rare variants in pharmacogenomics

Farmacogenetica

Het onderzoek is gericht op het gebruik van nieuwe (zeldzame) varianten en technieken in de farmacogenetica, met als doel een verbeterde voorspelling van de geneesmiddel respons.

2016 - 2020

Universiteit: Leiden
Promovendus: Maaike van der Lee
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Jesse Swen,
Marjolein Kriek

Optimizing treosulfan-based conditioning in pediatric allogeneic stem cell transplantation

Farmacokinetiek en -dynamiek

PK in kaart brengen van treosulfan bij pediatrische allo SCT. Onderzoeken of treosulfan blootstelling is gerelateerd aan korte en lange termijns klinische uitkomsten in maligne en niet-maligne ziekten.

2015 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Eileen van der Stoep-Yap
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar,
Arjan Lankester
Co-promotor(es): Juliette Zwaveling

Tamoxifen pharmacogenetics and pharmacokinetics in early-breast cancer

Farmacogenetica

Evaluatie van de rol van CYP2D6-genotypering en endoxifen concentraties als voorspellers van de werkzaamheid van tamoxifen bij borstkanker.

2015 - 2020

Universiteit: Leiden
Promovendus: Anabel Sanchez-Spitman
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar,
Hans Gelderblom
Co-promotor(es): Vincent Dezentjé

Model based optimization of immunosuppressive therapy in kidney transplant recipients

Farmacokinetiek en -dynamiek

Het onderzoek is gericht op het verbeteren van immuunsupressieve therapie bij niertransplantatiepatiënten met behulp van PK-PD modelling.

2018 - 2022

Universiteit: Leiden
Promovendus: Tom Zwart
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar,
Hans de Fijter
Co-promotor(es): Dirk Jan Moes

Insights in the impaired skin barrier function of inflammatory skin diseases by using model membranes systems

Farmacokinetiek en -dynamiek

Probing the binding site of G protein-coupled receptors

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Lorretta Uche
Promotor(es): J.A. Bouwstra
Co-promotor(es): C.M. Beddoes

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl