Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

The role of a pharmacist in addition to a clinical decision support system (CDSS)

Medicatieveiligheid

Het onderzoek richt zich op de invloed van een CDSS op de medicatieveiligheid en de rol van de ziekenhuisapotheker. We onderzoeken oa de invloed van het CDSS op het aantal en soort consulten door ziekenhuisapotheker, de invloed van het CDSS op medicatiefouten bij levercirrhose patienten en de mogelijkheid om CDSS in te zetten bij intoxicaties.

2017 - 2023

Universiteit: Rotterdam
Promovendus: Marjolijn Duisenberg
Promotor(es): Patricia van den Bemt
Co-promotor(es): Barbara Maat

Drug related readmissions and transfer of medication care

Medicatieveiligheid

To identify the percentage and preventability of drug related readmissions within 30 days of discharge, and to assess which actions in transfer of medication care could potentially prevent drug related readmissions.

2017 - 2021

Universiteit: Rotterdam
Promovendus: Ellen Uitvlugt
Promotor(es): Patricia van den Bemt
Co-promotor(es): Fatma Karapinar,
Bart van den Bemt

The effect of implementation of an emergency department pharmacist

Organisatie en management

Introduction of a pharmacist on the emergency department, who can identify ADEs may enhance the recognition of ADEs and improve patient safety. Besides increasing the recognition of ADEs, an ED pharmacist could also take care of medication review, thus not only stopping the causative agent, but also improving additional under- and overtreatment that could cause problems in the future. In addition, the ED pharmacist can take care of communication of the ADE, the causative agent and the problems solved in the medication review to the patient and other healthcare providers both in- and outside the hospital.

2017 - 2021

Universiteit: Rotterdam
Promovendus: Rehana Rahman
Promotor(es): Patricia van den Bemt
Co-promotor(es): Fatma Karapinar,
Stephanie Klein,
Nagelvoort – Schuit

Antithrombotic stewardship

Medicatieveiligheid

Wat is de invloed van een S-team (stollingsteam) op het effect en de veiligheid van antistollingsbehandeling tijdens en na de ziekenhuisopname? Verbetert de protocol adherentie door implementatie van een S-team? Wat zijn risicofactoren voor bloedingen tijdens behandeling met antistolling in het ziekenhuis? Wat zijn voorspellers voor een hoge INR bij gebruik van coumarines in het ziekenhuis? Welk type medicatie incident meldingen worden er bij anticoagulantia gerapporteerd aan de CMR en is de frequentie van melden veranderd na publicatie van de LSKA vs 2.0?

2014 - 2020

Universiteit: Rotterdam
Promovendus: Albert Dreijer
Promotor(es): Patricia van den Bemt,
Frank Leebeek
Co-promotor(es): Marieke Kruip,
Jeroen Diepstraten

Medication related hosptial admissions

Medicatieveiligheid

In this thesis we will calculate the number of drug-related hospital admissions in the Netherlands for a longer period than done before and we will collect the reasons behind these admissions. We will also calculate the number of admissions which would have been prevented if the accurate measurements would have been taken by healthcare providers.

2017 - 2021

Universiteit: Rotterdam
Promovendus: Fouzia Lghoul
Promotor(es): Patricia van den Bemt,
Miriam Sturkenboom

Effects of centralizing medication distribution on medication safety in hospitals

Medicatieveiligheid

The studies will focus on two strategies: 1. preparation of parenteral medication by pharmacy technicians and 2. dispensing medication using an automated dispensing system with barcode technology. The studies will estimate the effects on patient safety, and will look into efficiency measures and their effect on patient safety.

2017 - 2021

Universiteit: Rotterdam
Promovendus: Janique Jessurun
Promotor(es): Patricia van den Bemt,
Monique van Dijk
Co-promotor(es): Nicole Hunfeld

Gecontraindiceerd gnmgebruik bij kinderen

Farmaco-epidemiologie

2016 - 2020

Universiteit: Rotterdam
Promovendus: Kiki Cheung
Promotor(es): Prof. dr. Stricker
Co-promotor(es): Loes Visser

Early health technology assessment

Farmaco-economie

Analysing policies and developing methodologies for early reimbursement decision making.

2016 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Rick Vreman
Promotor(es): Aukje Mantel,
Bert Leufkens
Co-promotor(es): Wim Goetssch

Appropiate access to opioid medicines: a legal and policy perspective

Opioïde geneesmiddelen

Opioïde geneesmiddelen zijn een onmisbare farmacotherapeutische behandeloptie. De toegankelijkheid staat echter op gespannen voet met het voorkomen van misbruik en verslaving. Via verschillende studies onderzoeken we welke factoren invloed hebben op de toegang tot opioïden, waarbij de focus ligt op factoren betreffende beleid, wet- en regelgeving.

2015 - 2019

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Marjolein Vranken
Promotor(es): Aukje Mantel,
Bert Leufkens
Co-promotor(es): Marie-Helene Schutjens

Early approval of medicines (in the EU): levels of knowledge, uncertainties and risks

Geneesmiddelregulering

Understand differences in levels of knowledge, uncertainties and risks at approval for medicines that receive early vs. regular approval; to assess the added value of data requested by regulators to resolve uncertainties in the post-approval phase and to determine the possible consequences of accepted uncertainties and risks.

2016 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Lourens Bloem
Promotor(es): Aukje Mantel,
Olaf Klungel
Co-promotor(es): Jarno Hoekman,
Menno vd Elst

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl