Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

PK en therapietrouw bij HIV

Farmacokinetiek en -dynamiek

Ontwikkelen van analytische tools om therapietrouw te monitoren.

2019 - 2023

Universiteit: Groningen
Promovendus: Zamrotul Izzah
Promotor(es): Prof. dr. D.J. Touw
Co-promotor(es): Dr. J. van Boven

Effectiveness and cost-effectiveness of pharmaceutical pulmonary care in Indonesia

Farmaco-economie

Farmaceutische zorg bij longziekten in Indonesie.

2020 - 2024

Universiteit: Groningen
Promovendus: Deni Iskander
Promotor(es): Prof. dr. Maarten Postma
Co-promotor(es): Job van Boven

Economic evaluations of novel hospital dispensed drugs for lung cancer and ILD

Farmaco-economie

Economische evaluaties van dure longmedicatie bij long kanker en ILD/IPF.

2019 - 2023

Universiteit: Groningen
Promovendus: Lotte Westerink
Promotor(es): Prof. dr. Maarten Postma
Co-promotor(es): Job van Boven,
Cornelis Boersma

Healthcare professionals’ views on clinical relevance of new medicines in primary care

Geneesmiddelregulering

New medicines are evaluated by registration authorities in order to assess their benefit-risk-balance. However, not every new medicine has to have an added therapeutic value compared to already available medicines. The real clinical relevance of new medicine is therefore sometimes unclear. In this research project, we want to investigate the views of healthcare professionals (HCPs) on clinical relevance of new medicines in primary care. We will discuss healthcare professionals’ views on clinical relevance of new COPD and T2DM medicines and also describe the reasons for prescribing new medicines, which is often not in line with guideline recommendations. Finally, we want to investigate how healthcare professionals assess the clinical relevance of medicines that obtained market access in the last years, and to investigate which pharmaceutical gaps (in other words: which diseases cannot be properly treated and would demand new therapies) HCPs identify in their daily practice. 

2019 - 2023

Universiteit: Groningen
Promovendus: Marloes Dankers
Promotor(es): prof. dr. Liset van Dijk,
prof. dr. Aukje Mantel-Teeuwisse
Co-promotor(es): dr. Marjorie Nelissen

Artificial Intelligence and Structure-Based Approaches to Characterize the Role of Selected Membrane Proteins in Breast Cancer

Farmacokinetiek en -dynamiek

Onderzoek in Spanje

2019 - 2023

Universiteit: Leiden
Promovendus: Marina Gorostiola Gonzalez
Promotor(es): A.P. IJzerman
Co-promotor(es): G. van Westen, L. Heitman

Systems biology of kidney injury responses

Farmacokinetiek en -dynamiek

Translational Quantitative Toxicogenomic Model of Kidney Toxicity in Proximal Tubule Segments.

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Lukas Wijaya
Promotor(es): B. van de Water
Co-promotor(es): S.E, le Devedec

Zorg van de apotheker bij longziekten

Farmaceutische patiëntenzorg

Dit onderzoek richt zich op  de kwaliteit en effectiviteit van zorg door de apotheker bij longaandoeningen. Het ggoed gebruik van inhalatiemedicatie  kent eigen uitdagingen en barrieres. Apohtekers kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Hun handelen kan met behulp van indicatoren inzichtelijk gemaakt worden. Dit onderzoek wil hieraan een bijdrage gaan leveren.

2020 - 2024

Universiteit: Leiden
Promovendus: Claire Deidre Visser
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Martina Teichert

Precision Medicine using Pharmacogenomic Panel Testing

Farmacogenetica

De ontwikkeling van tools en bewijs ter ondersteuning van PGx panel testen.

2016 - 2020

Universiteit: Leiden
Promovendus: Cathelijne van der Wouden
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Jesse Swen

Treatment optimization and pharmacogenetics of systemic and intraperitoneal chemotherapy in colorectal cancer

Farmacogenetica

Het onderzoek is gericht op optimalisatie van de behandeling van colorectaal kanker middels farmacogenetica en farmacokinetische studies. 

2019 - 2022

Universiteit: Leiden
Promovendus: Emma Hulshof
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Hans Gelderblom,
Maarten Deenen

Measuring outcomes of oncologic drug therapies in daily practice

Farmaceutische patiëntenzorg

Nieuwe oncologische geneesmiddelen worden over het algemeen geregistreerd op basis van onderzoek met surrogaat eindpunten, een kleine populatie en/of beperkte inclusiecriteria. Dit onderzoek richt zich op (nieuwe) methodes om effectiviteit en veiligheid van deze geneesmiddelen in de praktijk te evalueren.

2018 - 2022

Universiteit: Leiden
Promovendus: Sylvia van Laar
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Juliette Zwaveling,
Kim Gombert-Handoko

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl