Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Systems biology of kidney injury responses

Farmacokinetiek en -dynamiek

Translational Quantitative Toxicogenomic Model of Kidney Toxicity in Proximal Tubule Segments.

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Lukas Wijaya
Promotor(es): B. van de Water
Co-promotor(es): S.E, le Devedec

From Descriptive to Predictive Pharmacology in Children: application to renally cleared drugs

Farmacokinetiek en -dynamiek

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Sinziana Christea
Promotor(es): C.A.J. Knibbe
Co-promotor(es): E.H.J. Krekels

Pharmacogenetics of angiogenesis inhibitors in renal cell cancer

Farmacogenetica

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Xiaoyan Liu
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Jesse Swen

Translation of academic medicinal products towards clinical practice

Farmacokinetiek en -dynamiek

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Sofieke de Wilde
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Maarten Zandvliet

Pharmacogenetics of MTX in rheumatoid arthtritis

Farmacogenetica

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Frank Eektimmerman
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Jesse Swen,
Tom Huizinga

Pharmacogenetics in bone marrow transplantation

Farmacogenetica

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Eileen v.d. Stoep-Yap
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar

Implementation of pharmacogenetics in routine patient care

Farmacogenetica

2016 - 2020

Universiteit: Leiden
Promovendus: Cathelijne v.d. Wouden
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar

Pharmacogenetics of angiogenesis inhibitors in renal cell cancer

Farmacogenetica

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Xiaoyan Liu
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Jesse Swen

The treatment and genetics of reumatoid arthritis

Farmacogenetica

Identificeren van genetische biomarkers die geassocieerd zijn met de respons en toxiciteit van methotrexaat en TNF-alfa remmers in de behandeling van reumatoïde artritis. Valideren van een farmacogenetisch predictiemodel die voorspellend is voor de werkzaamheid van methotrexaat. Het ontwikkelen van een PK/PD model bij het gebruik van infliximab in reumapatiënten.

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Frank Eektimmerman
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Jesse Swen,
Renée Allaart

The Ubiquitous Pharmacogenomics Consortium (U-PGx): Implementing pre-emptive pharmacogenetic testing in Europe

Farmacogenetica

U-PGx heeft als doel om farmacogenetica in de routine zorg te implementeren. Een onderdeel hiervan, de PREPARE studie (n=8,100), heeft als doel om de impact van het aanpassen van farmacotherapie op basis van een farmacogenetisch profiel op de incidentie van bijwerkingen en kosteneffectiviteit te kwantificeren.

2016 - 2020

Universiteit: Leiden
Promovendus: Cathelijne v.d. Wouden
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Jesse Swen

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl