Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Wnt/frizzled signaling in small airway remodelling in COPD

Longaandoeningen

Universiteit: Groningen
Promovendus: Anita Sapnjer
Promotor(es): HJ Haisma
Co-promotor(es): Reinoud Gosens,
Herman Meurs,
Dirkje Postma

New medicines: what is their clinical value

Geneesmiddelregulering

Studie over nieuwe geneesmiddelen die op de makrt komen: wat is hun klinische waarde, hoe worden ze voorgeschreven.

2019 - 2022

Universiteit: Groningen
Promovendus: Marloes Dankers
Promotor(es): Liset van Dijk,
Aukje Mantel
Co-promotor(es): Marjorie Nelissen

Nierfunctiemeting in de apohteek

Medicatieveiligheid

Universiteit: Groningen
Promovendus: Judith Gout
Promotor(es): Maarten Postma

The role of a pharmacist in addition to a clinical decision support system (CDSS)

Medicatieveiligheid

Het onderzoek richt zich op de invloed van een CDSS op de medicatieveiligheid en de rol van de ziekenhuisapotheker. We onderzoeken oa de invloed van het CDSS op het aantal en soort consulten door ziekenhuisapotheker, de invloed van het CDSS op medicatiefouten bij levercirrhose patienten en de mogelijkheid om CDSS in te zetten bij intoxicaties.

2017 - 2023

Universiteit: Groningen
Promovendus: Marjolijn Duisenberg
Promotor(es): Patricia van den Bemt
Co-promotor(es): Barbara Maat

Drug related readmissions and transfer of medication care

Medicatieveiligheid

To identify the percentage and preventability of drug related readmissions within 30 days of discharge, and to assess which actions in transfer of medication care could potentially prevent drug related readmissions.

2017 - 2021

Universiteit: Groningen
Promovendus: Ellen Uitvlugt
Promotor(es): Patricia van den Bemt
Co-promotor(es): Fatma Karapinar,
Bart van den Bemt

Medication related hosptial admissions

Medicatieveiligheid

In this thesis we will calculate the number of drug-related hospital admissions in the Netherlands for a longer period than done before and we will collect the reasons behind these admissions. We will also calculate the number of admissions which would have been prevented if the accurate measurements would have been taken by healthcare providers.

2017 - 2021

Universiteit: Groningen
Promovendus: Fouzia Lghoul
Promotor(es): Patricia van den Bemt,
Miriam Sturkenboom

Optimising and de-intensifying medication treatment in older patients

Medicatiebeoordeling

2018 - 2021

Universiteit: Groningen
Promovendus: Stijn Crutzen
Promotor(es): Petra Denig,
Katja Taxis

Value based health care in the pharmacy

Farmaco-economie

Universiteit: Groningen
Promovendus: Job Eijsink
Promotor(es): Postma,
Boersma,
Groen

Safety integrated in cost-effectiveness models

Farmaco-economie

Universiteit: Groningen
Promovendus: Tanja Fens
Promotor(es): Postma,
Van Puijenbroek

Optimalisatie van tacrolimus effectiviteit in long- en nier transplantatie patienten

Farmacokinetiek en -dynamiek

Ontwikkeling therapietrouw en PK gedreven interventies bij patienten met long of niertransplantatie.

2019 - 2023

Universiteit: Groningen
Promovendus: Tanja Zijp
Promotor(es): Prof. dr. D.J. Touw
Co-promotor(es): Job van Boven,
Tji Gan

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl