Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Pharmacokinetic modeling of diabetic kidney disease medication

Farmacokinetiek en -dynamiek

2016 - 2019

Universiteit: Groningen
Promovendus: Jeroen Komen
Promotor(es): Hiddo Lambers-Heerspink

Variation in drug response of diabetic kidney disease medication

Farmacokinetiek en -dynamiek

2016 - 2019

Universiteit: Groningen
Promovendus: Marjolein Kroonen
Promotor(es): Hiddo Lambers-Heerspink

Behandeling van coumcarine bloedingen met Prothrombine Complex

Productzorg en bereiding

2015 - 2019

Universiteit: Groningen
Promovendus: Rahat Adboellakhan
Promotor(es): Karina Meijer
Co-promotor(es): Nakisa Khorsand

Medication safety of intravenous products in hospital practice

Medicatieveiligheid

2014 - 2018

Universiteit: Groningen
Promovendus: Karin Larmené-Beld
Promotor(es): Katja Taxis,
Maarten Postma,
Erik Frijlink

Nierfunctiemeting in de apohteek

Medicatieveiligheid

Universiteit: Groningen
Promovendus: Judith Gout
Promotor(es): Maarten Postma

Optimising and de-intensifying medication treatment in older patients

Medicatiebeoordeling

2018 - 2021

Universiteit: Groningen
Promovendus: Stijn Crutzen
Promotor(es): Petra Denig,
Katja Taxis

QT-verlenging door geneesmiddelen

Farmaceutische patiëntenzorg

2015 - 2019

Universiteit: Groningen
Promovendus: Florine Berger
Promotor(es): Teun van Gelder
Co-promotor(es): Patricia van den Bemt,
Heleen van der Sijs

Pharmacogenetics in bone marrow transplantation

Farmacogenetica

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Eileen vd Stoep-Yap
Co-promotor(es): Henk-Jan Guchelaar

Implementation of pharmacogenetics in routine patient care

Farmacogenetica

2016 - 2020

Universiteit: Leiden
Promovendus: Cathelijne vd Wouden
Co-promotor(es): Henk-Jan Guchelaar

Functionalised probes for G protein-coupled receptors

Farmacokinetiek en -dynamiek

Towards molecular understanding of receptor activation: probing the binding site of G protein-coupled receptors.

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Tasia Amelia
Promotor(es): A.P. Ijzerman
Co-promotor(es): D. van der Es

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl