Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Toepassing van butyraten in de darm

Productzorg en bereiding

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Sandra Korsen
Promotor(es): Vromans
Co-promotor(es): Garssen

Orale opname van lipofiele stoffen (vit K)

Farmacokinetiek en -dynamiek

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Thijs Rooimans
Promotor(es): Vromans

De relatie tussen chemische stabiliteit en fysische toestand in vaste toedieningsvormen

Productzorg en bereiding

2018 - 2022

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Merel Bout
Promotor(es): Vromans

Bijwerkingen clozapine

farmacokinetik

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Wai Hong Man
Promotor(es): Wouter van Solinge
Co-promotor(es): Rob Heerdink,
Wouter van Solinge

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl