Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Psychofarmaca en PTSD bij militairen

Psychofarmaca

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Debbie Jansen
Promotor(es): Toine Egberts,
Erik Vermetten
Co-promotor(es): Rob Heerdink

Effectieve interventies in reduceren vermijdbare schade door geneesmiddelgebruik bij kwetsbare ouderen

Farmaco-epidemiologie

Onderzoek gericht op effectieve interventies in detectie en reductie van drug-related problems (DRPs) bij kwetsbare ouderen in tweedelijnszorg. Centraal staat de vraag hoe implementatie van screening tools kan bijdragen aan effectieve zorg op de juiste plaats (targeted pharmaceutical care). Onderdeel hiervan is de ontwikkeling en effectiviteitsevaluatie van een clinical decision support tool in de optimalisatie van farmacotherapie bij ouderen.

2018 - 2022

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Bastiaan Sallevelt
Promotor(es): Toine Egberts,
Eugene van Puijenbroek
Co-promotor(es): Ingeborg Wilting,
Wilma Knol

Geneesmiddelen bij neonatale asfyxie

Productzorg en bereiding

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Laurent Favie
Promotor(es): Toine Egberts,
Frank van Bel
Co-promotor(es): Karin Rademaker,
Floris Groenendaal

Safety and biomarkers in clozapine use

Medicatieveiligheid

2012 - 2018

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Wai Hong Man
Promotor(es): Toine Egberts,
Wouter van Solinge
Co-promotor(es): Rob Heerdink,
Ingeborg Wilting

Longitudinal exposure measurement in database research

Epidemiologie

Methodologisch onderzoek waarin gekeken wordt naar longitudinale data uit apotheekdatabases: hoe kunnen deze het beste gebruikt worden binnen farmaco-epidemiologische studies? Welke aannames moet je doen rondom gebruikspatronen en missende data? En welke effecten heeft dit op de effecten die je wilt schatten?

2015 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Mirjam Hempenius
Promotor(es): Ton de Boer,
Olaf Klungel,
Rolf Groenwold
Co-promotor(es): Helga Gardarsdottir

Critical quality aspects bij topicale producten

Productzorg en bereiding

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Ton van Heugten
Promotor(es): Vromans

Orale opname van lipofiele stoffen (vit K)

Farmacokinetiek en -dynamiek

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Thijs Rooimans
Promotor(es): Vromans

De relatie tussen chemische stabiliteit en fysische toestand in vaste toedieningsvormen

Productzorg en bereiding

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Merel Bout
Promotor(es): Vromans

Delivery of small fatty acids in the intestine: does it make sense?

Productzorg en bereiding

Kleine vetzuren zoals boterzuur hebben een vermeende werking op de darmflora, de darmpermeabiliteit en het imuunsysteem en dragen mogelijk zodoende bij aan de mate waarin mensen vatbaar zijn voor bijvoorbeeld ontstekingsprocessen. Doelstelling van deze studie is om zin en onzin te onderscheiden en te komen tot een set van parameters waaraan een eventueel effectief farmaceutisch product zou moeten voldoen.

2017 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Sandra Korsten
Promotor(es): Vromans
Co-promotor(es): Garssen

Bijwerkingen clozapine

farmacokinetik

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Wai Hong Man
Promotor(es): Wouter van Solinge
Co-promotor(es): Rob Heerdink,
Wouter van Solinge

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl