Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of clotting factor concentrates in hemophilia and von Willebrand disease by neural network analysis

Farmacokinetiek en -dynamiek

Development of a webportal for TDM requests. Aplication of neural networks (deep learning) for population analysis. 

2020 - 2024

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Alexander Janssen
Promotor(es): Ron Mathot,
Frank Leebeek
Co-promotor(es): Marjon Cnossen

Transmurale samenwerking bij ziekenhuisontslag

Farmaceutische patiëntenzorg

2016 - 2020

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Sara Daliri
Promotor(es): Wilma JM Scholte op Reimer
Co-promotor(es): Fatma Karapinar,
Bianca Buurman

Verminderen en stoppen cardiometabole medicatie

Farmaceutische patiëntenzorg

2018 - 2022

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Jamila Abou
Promotor(es): dr. Jacqueline Hugtenburg
Co-promotor(es): dr. Petra Elders,
prof. dr. Rob van Marum

Transmurale interventies

Farmaceutische patiëntenzorg

2017 - 2021

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Selma En-nasery
Promotor(es): dr. Jacqueline Hugtenburg,
prof. dr. Noortje Swart
Co-promotor(es): dr. Fatma Karapinar

Implementatie van medicatiebeoordeling

Medicatiebeoordeling

2014 - 2021

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Sek Hung Chau
Promotor(es): prof. dr. F. Schellevis
Co-promotor(es): dr. J.G. Hugtenburg, dr. P. Elders

Treatment strategies in diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG)

Klinische farmacologie

Klinisch onderzoek naar de behandeling van kinderen met een zeldzame vorm van hersenstamkanker (DIPG). Met de DIPG VUMC01-studie wordt gekeken naar (1) de veiligheid, verdraagbaarheid en preliminaire effecten van toevoeging van gemcitabine als radiosensitiserend middel aan de standaard behandeling radiotherapie bij nieuw gediagnosticeerd DIPG; en (2) de veiligheid, verdraagbaarheid en preliminaire effecten van multi-targeted therapie met bevacizumab, irinotecan, erlotinib en everolimus bij kinderen met progressieve DIPG.

2016 - 2020

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Fatma El-Khouly
Promotor(es): prof. dr. G.J.L. Kaspers,
prof. dr. N.H. Hendrikse
Co-promotor(es): dr. D.G. van Vuurden,
dr. S.E.M. Veldhuijzen van Zanten

Dose individualization of Beta-lactam and Ciprofloxacin in ICU patients: To TDM or not to TDM

Farmacokinetiek en -dynamiek

  • A prospective observational PK/PD to study the target attainment for β-lactam antibiotics in critical ill patients and its associated risk factors.
  • A multi-centre, randomised controlled trial to assess the efficacy and cost-effectiveness of model-based TDM of beta-lactam and fluoroquinolone antibiotics.

2018 - 2022

Universiteit: Erasmus MC
Promovendus: Alan Abdulla
Promotor(es): Birgit Koch
Co-promotor(es): Rik Endeman,
Anouk Muller

PK/PD of betalactamantibiotics

Farmacokinetiek en -dynamiek

  1. optimasation of the flucloxacillin absorptiontest.
  2. PK modeeling of cefotaxim in critically ill patients.
  3. PK modeling of flucloxacillin in mice

2019 - 2023

Universiteit: Erasmus MC
Promovendus: Eveline Roelofsen
Promotor(es): Birgit Koch
Co-promotor(es): Brenda de Winter,
Anouk Muller

Clinical rules in de huiartsenpraktijk

Medicatieveiligheid

Meerwaarde van clinical rules in de eerste lijn.

2019 - 2024

Universiteit: Erasmus MC
Promovendus: Fauzia Chitanie
Promotor(es): Hugo van der Kuy
Co-promotor(es): Floor van Rosse,
Kees van Boven

Alert Fatigue

Medicatieveiligheid

Optimalisatie van het clinical decision support system

2020 - 2024

Universiteit: Erasmus MC
Promovendus: Bob van der Loo
Promotor(es): Hugo van der Kuy
Co-promotor(es): Heleen van der Sijs

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl