Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Optimisation of intramural patient care in the field of anticoagulation

Antistolling

2018 - 2022

Universiteit: Groningen
Promovendus: Annette van Ojik
Promotor(es): Eric van Roon,
Karina Meijer
Co-promotor(es): Mels Hoogendoorn,
Nic Veeger

Pharmacovigilance of metabolite induced adverse drug reactions

Medicatieveiligheid

2016 - 2020

Universiteit: Groningen
Promovendus: Naomi Jessurun
Promotor(es): Eugene van Puijenbroek
Co-promotor(es): Rob van Marum

Wnt/frizzled signaling in small airway remodelling in COPD

Longaandoeningen

Universiteit: Groningen
Promovendus: Anita Sapnjer
Promotor(es): HJ Haisma
Co-promotor(es): Reinoud Gosens,
Herman Meurs,
Dirkje Postma

Nierfunctiemeting in de apohteek

Medicatieveiligheid

Universiteit: Groningen
Promovendus: Judith Gout
Promotor(es): Maarten Postma

Optimising and de-intensifying medication treatment in older patients

Medicatiebeoordeling

2018 - 2021

Universiteit: Groningen
Promovendus: Stijn Crutzen
Promotor(es): Petra Denig,
Katja Taxis

QT-verlenging door geneesmiddelen

Farmaceutische patiëntenzorg

2015 - 2019

Universiteit: Groningen
Promovendus: Florine Berger
Promotor(es): Teun van Gelder
Co-promotor(es): Patricia van den Bemt,
Heleen van der Sijs

Artificial Intelligence and Structure-Based Approaches to Characterize the Role of Selected Membrane Proteins in Breast Cancer

Farmacokinetiek en -dynamiek

Onderzoek in Spanje

2019 - 2023

Universiteit: Leiden
Promovendus: Marina Gorostiola Gonzalez
Promotor(es): A.P. IJzerman
Co-promotor(es): G. van Westen, L. Heitman

Functionalised probes for G protein-coupled receptors

Farmacokinetiek en -dynamiek

Towards molecular understanding of receptor activation: probing the binding site of G protein-coupled receptors.

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Tasia Amelia
Promotor(es): A.P. Ijzerman
Co-promotor(es): D. van der Es

Systems biology of kidney injury responses

Farmacokinetiek en -dynamiek

Translational Quantitative Toxicogenomic Model of Kidney Toxicity in Proximal Tubule Segments.

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Lukas Wijaya
Promotor(es): B. van de Water
Co-promotor(es): S.E, le Devedec

Translation of academic medicinal products towards clinical practice

Farmacokinetiek en -dynamiek

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Sofieke de Wilde
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Maarten Zandvliet

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl