Utilization, safety and effectiveness of non-vitamin K oral anticoagulants in specific atrial fibrillation populations


Hart- en vaatziekten

De veiligheid en effectiviteit van NOACs voor atriumfibrillieren is vastgesteld middels grote klinische trials. Echter, de populatie van deze trials wijkt af van de huidige gebruikers. Met gedetailleerde Zweedse patiënt-niveau data onderzoeken wij het gebruik, veiligheid en effectiviteit van NOACs in risicovolle patiëntpopulaties.


2017

2021

Utrecht

Joris Komen

Olaf Klungel
Aukje Mantel

Bjorn Wettermark
Tomas Forslund