The treatment and genetics of reumatoid arthritis


Farmacogenetica

Identificeren van genetische biomarkers die geassocieerd zijn met de respons en toxiciteit van methotrexaat en TNF-alfa remmers in de behandeling van reumatoïde artritis. Valideren van een farmacogenetisch predictiemodel die voorspellend is voor de werkzaamheid van methotrexaat. Het ontwikkelen van een PK/PD model bij het gebruik van infliximab in reumapatiënten.


2015

2019

Leiden

Frank Eektimmerman

Henk-Jan Guchelaar

Jesse Swen
Renée Allaart