Medication Reconciliation: risk factors and ways to improve efficiency


Medicatieveiligheid

In dit promotietraject wordt onderzoek gedaan naar risicofactoren voor medicatiefouten in overdrachtsmomenten. Daarnaast wordt er met behulp van verschillende interventies gekeken of het proces van medicatieverificatie efficiënter kan worden ingericht. Er wordt gekeken naar het onderverdelen van patiënten op basis van risicofactoren naar de manier van medicatieverificatie. Ook wordt onderzocht of patiënten zelf hun eigen medicatieverificatie kunnen uitvoeren in een patiëntportaal en of dit net zo goed is als medicatieverificatie door een apothekersassistente. 


2015

2020

Rotterdam

Marieke Ebbens

Patricia van den Bemt

Kim Handoko