Psychofarmaca bij kinderen en adolescenten


Psychofarmaca

Er is nog onvoldoende bekend over het gebruik van psychofarmaca door kinderen en adolescenten. Dit promotieonderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in hoe het monitoren op bijwerkingen van antipsychotica momenteel plaatsvindt. Vragen die we willen beantwoorden zijn onder andere wat, hoe vaak en door wie er wordt gemonitord en hoe frequent bijwerkingen van antipsychotica wereldwijd worden gemeld. Niet alleen wordt er gekeken naar antipsychotica, onder andere ook het gebruik van stimulantia door kinderen en adolescenten wordt nader onderzocht.


2015

2019

Utrecht

Lenneke Minjon

Toine Egberts

Rob Heerdink