PK van antibiotica van kritisch-zieke patienten


Klinische farmacologie

Onderzoek naar de farmacokinetiek van antibiotica in kritiek-zieke patienten met als doel het optimaliseren van de individuele antimicrobiele therapie. Er wordt gebruik gemaakt van populatie farmacokinetiek modellen en simulatiestudies. 


2018

2021

Nijmegen

Eveline Wallemburg

David Burger

Roger Bruggemann
Rob ter Heine
Jeroen Schouten