Organisatie en management in de openbare apotheek


Organisatie en management

Welke activiteiten vereisen de meeste tijdsinspanning van de openbaar apotheker? Is een dergelijke tijdsbesteding wenselijk in het kader van de toekomst van de openbare farmacie? Sluit een dergelijke tijdsbesteding aan bij de wensen van de beroepsgroep zelf en dat van de zorgconsument? Middels dit promotieonderzoek wordt getracht antwoord te geven op deze vragen en adviezen te kunnen geven hoe de openbare farmacie toekomstbestendig in te richten in het kader van deze onderwerpen.


2015

2019

Utrecht

Jeroen van de Pol

Marcel Bouvy

Anke Hovels
Ellen Koster