Optimizing drug therapy in pediatric allogeneic stem cell transplantation


Farmacokinetiek en -dynamiek

Door middel van PK/PD onderzoek inzicht verkrijgen of therapie rondom pediatrische allogene SCT (conditionering en GVHD profylaxe) geindividualiseerd kan worden m.b.v. TDM.


2015

2019

Leiden

Eileen v.d. Stoep-Yap

Henk-Jan Guchelaar
Arjan Lankester

Juliette Zwaveling