Model based optimization of immunosuppressive therapy in kidney transplant recipients


Farmacokinetiek en -dynamiek

Het onderzoek is gericht op het verbeteren van immuunsupressieve therapie bij niertransplantatiepatiënten met behulp van PK-PD modelling.


2018

2022

Leiden

Tom Zwart

Henk-Jan Guchelaar
Hans de Fijter

Dirk Jan Moes