Klinisch redeneren door de apotheker


Farmaceutische patiëntenzorg

Doel van dit project is om het concept en de denkstappen van het klinisch redeneren door de apotheker in de Nederlandse zorgsetting te definiëren en te toetsen in de praktijk. Met deze informatie wordt (post)academisch onderwijs (door)ontwikkeld en aanbevelingen gedaan voor eindtermen en positionering van klinisch redeneren in het curriculum Farmacie aan Nederlandse Universiteiten.


2020

2022

Leiden

Josephine Stutterheim

Teun van Gelder
Marcel Bouvy

Ellen Koster
Vera Deneer