Intraperitoneale chemotherapie


Klinische farmacologie

Optimalisatie en standaardisatie van intraperitoneale chemotherapie.


2020

2023

Nijmegen

Loek de Jong

David Burger
Henk Verheul

Nielka van Erp
Philip de Reuver