Het combiconsult van openbaar apotheker, huisarts en praktijkverpleegkundige voor patiënten met diabetes, CVRM en COPD


Diabetes

Het doel van dit implementatieproject is te evalueren welke concrete opbrengsten het combiconsult oplevert wat betreft de zorg rondom geneesmiddelen aan patiënten met CVRM, DM en COPD en welke factoren de implementatie van het combiconsult bevorderen en belemmeren.


2017

2022

Utrecht

Valerie Meijvis

Marcel Bouvy
Niek de Wit

Henk-Frans Kwint
Mette Heringa