Farmaceutische zorg bij longaandoeningen


Longaandoeningen

SMARAGD studie: wat is de toegevoegde waarde van zorg door de apotheker en gebruik van een e-health applicatie bij astmapatiënten voor therapietrouw en ziektestabiliteit? Wat zijn de kritische succesfactoren voor gebruik van e-health applicaties in de klinische praktijk? Waarom worden niet selectieve betablokkers door astmapatiënten gebruikt?


2014

2019

Nijmegen

Esther Kuipers

Peter de Smet
Michel Wensing

Martina Teichert