Effectieve interventies in reduceren vermijdbare schade door geneesmiddelgebruik bij kwetsbare ouderen


Farmaco-epidemiologie

Onderzoek gericht op effectieve interventies in detectie en reductie van drug-related problems (DRPs) bij kwetsbare ouderen in tweedelijnszorg. Centraal staat de vraag hoe implementatie van screening tools kan bijdragen aan effectieve zorg op de juiste plaats (targeted pharmaceutical care). Onderdeel hiervan is de ontwikkeling en effectiviteitsevaluatie van een clinical decision support tool in de optimalisatie van farmacotherapie bij ouderen.


2018

2022

Utrecht

Bastiaan Sallevelt

Toine Egberts
Eugene van Puijenbroek

Ingeborg Wilting
Wilma Knol