Doelgerichte toepassing van medicatiebeoordeling in de praktijk


Medicatiebeoordeling

DREAMeR studie: Wat is het effect van een medicatiebeoordeling bij oudere polyfarmacie patiënten op kwaliteit van leven en klachten? Lukt het om met ouderen doelen op te stellen en te behalen? Is een MBO kosteneffectief? Welke patiënten zijn het meest geschikt voor een MBO?


2014

2018

Utrecht

Sanne Verdoorn

Marcel Bouvy
Jacobijn Gussekloo

Henk Frans Kwint