Clinical pharmacological interventions to improve treatment with eculizumab


Klinische farmacologie

Onderzoek naar de farmacokinetiek en farmacodynamic van eculizumab om zo de behandeling te optimaliseren, patientvriendelijker te maken en de kosten te reduceren. 


2019

2023

Nijmegen

Mendy ter Avest

David Burger

Rob ter Heine
Nicole van de Kar