Biomarker development


Productzorg en bereiding

Als onderdeel van het ‘Biomarker Development Center’ welke zich richt op het doorontwikkelen van reeds ontdekte biomarkers tot klinisch toepasbare testen, wordt in dit project gewerkt aan het verhogen van de ‘throughput´ van analytische strategieën op basis van massaspectrometrie om biomarker validatie en implementatie te bespoedigen';


2015

2018

Groningen

Frank Klont

Rainer Bishoff