Appropiate access to opioid medicines: a legal and policy perspective


Opioïde geneesmiddelen

Opioïde geneesmiddelen zijn een onmisbare farmacotherapeutische behandeloptie. De toegankelijkheid staat echter op gespannen voet met het voorkomen van misbruik en verslaving. Via verschillende studies onderzoeken we welke factoren invloed hebben op de toegang tot opioïden, waarbij de focus ligt op factoren betreffende beleid, wet- en regelgeving.


2015

2019

Utrecht

Marjolein Vranken

Aukje Mantel
Bert Leufkens

Marie-Helene Schutjens