Apothekersinterventies in de farmaceutische patiëntenzorg bij nefrologische patiënten


Farmaceutische patiëntenzorg

In het promotieonderzoek wordt onderzocht of apothekersinterventies leiden tot een verbetering van de farmaceutische patiëntenzorg bij nefrologische patiënten.


2020

2022

Leiden

Ciske van den Oever

Teun van Gelder
Patricia van den Bemt

Erwin Vasbinder