Antimicrobiele therapie bij kinderen in Afrika


Klinische farmacologie

Onderzoek naar de farmacokinetiek van antiretrovirale middelen, tuberculose medicatie en valganciclovir in HIV-geinfecteerde kinderen. 


2019

2023

Nijmegen

Tom Jacobs

David Burger

Angela Colbers