Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Biobased factor VIII therapies in hemophilia A patients

Farmacokinetiek en -dynamiek

The landscape of drug development as well as clinical practice has been changing  over the last decennium, with the increasing availability and use of biobased therapies. This research is now focusing on the use and therapeutic drug monitoring of biobased factor VIII therapies in hemophilia A patients.

2018 - 2022

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Anouk Donners
Promotor(es): Toine Egberts
Co-promotor(es): Karin Rademaker,
Erik van Maarseveen

Vit B12 en delier bij ouderen

Medicatieveiligheid

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Monique Tillemans
Promotor(es): Toine Egberts
Co-promotor(es): Kalisvaart

Safety assessment and use of biologicals/ biosimilars in clinical practice

Geneesmiddelregulering

The aim of this project is to provide insight in the use of biologicals, including biosimilars, in clinical practice and add to the safe and effective use of these agents. We also provide guidance on the implementation of biosimilars in clinical practice from the perspective of different stakeholders including prescribers, pharmacists and patients.

2018 - 2022

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Rosanne Meijboom
Promotor(es): Toine Egberts,
Bert Leufkens
Co-promotor(es): Thijs Giezen,
Helga Gardarsdottir

Psychofarmaca en PTSD bij militairen

Psychofarmaca

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Debbie Jansen
Promotor(es): Toine Egberts,
Erik Vermetten
Co-promotor(es): Rob Heerdink

Effectieve interventies in reduceren vermijdbare schade door geneesmiddelgebruik bij kwetsbare ouderen

Farmaco-epidemiologie

Onderzoek gericht op effectieve interventies in detectie en reductie van drug-related problems (DRPs) bij kwetsbare ouderen in tweedelijnszorg. Centraal staat de vraag hoe implementatie van screening tools kan bijdragen aan effectieve zorg op de juiste plaats (targeted pharmaceutical care). Onderdeel hiervan is de ontwikkeling en effectiviteitsevaluatie van een clinical decision support tool in de optimalisatie van farmacotherapie bij ouderen.

2018 - 2022

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Bastiaan Sallevelt
Promotor(es): Toine Egberts,
Eugene van Puijenbroek
Co-promotor(es): Ingeborg Wilting,
Wilma Knol

Geneesmiddelen bij neonatale asfyxie

Productzorg en bereiding

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Laurent Favie
Promotor(es): Toine Egberts,
Frank van Bel
Co-promotor(es): Karin Rademaker,
Floris Groenendaal

Longitudinal exposure measurement in database research

Epidemiologie

Methodologisch onderzoek waarin gekeken wordt naar longitudinale data uit apotheekdatabases: hoe kunnen deze het beste gebruikt worden binnen farmaco-epidemiologische studies? Welke aannames moet je doen rondom gebruikspatronen en missende data? En welke effecten heeft dit op de effecten die je wilt schatten?

2015 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Mirjam Hempenius
Promotor(es): Ton de Boer,
Olaf Klungel,
Rolf Groenwold
Co-promotor(es): Helga Gardarsdottir

Toepassing van butyraten in de darm

Productzorg en bereiding

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Sandra Korsen
Promotor(es): Vromans
Co-promotor(es): Garssen

Orale opname van lipofiele stoffen (vit K)

Farmacokinetiek en -dynamiek

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Thijs Rooimans
Promotor(es): Vromans

De relatie tussen chemische stabiliteit en fysische toestand in vaste toedieningsvormen

Productzorg en bereiding

2018 - 2022

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Merel Bout
Promotor(es): Vromans

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl