Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Next Generation Health Technology Assessment to support patientcentred, societally oriented, real-time decision-making on access to and reimbursement for health technologies throughout Europe (HTx)

Farmaco-economie

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Milou Hogervorst
Promotor(es): Mantel
Co-promotor(es): Goettsch

Access to medicines in low and middle income countries – effects and alignment of pharmaceutical policies

Geneesmiddelregulering

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Iris Joosse
Promotor(es): Mantel,
Suleman
Co-promotor(es): van den Ham

Meerwaarde van medicatie op rol voor zelfstandig wonende ouderen

Medicatieveiligheid

2014 - 2019

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Bram Mertens
Promotor(es): Marcel Bouvy
Co-promotor(es): Henk Frans Kwint

Postgraduate workplace-based learning and assessment in pharmacy education

Farmacieonderwijs

How do pharmacists develop their competencies in postgraduate workplace-based education? How do the learning environment and the program of assessment influence the performance of trainees and how can these be improved? The research is carried out within the 2-year postgraduate workplace-based curriculum for specialization of community pharmacists in the Netherlands.

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Marnix Westein
Promotor(es): Marcel Bouvy
Co-promotor(es): Andries Koster,
Rashmi Kusurkar

Selfmanagement Urinay tract infection with PharmacistsupPORT

Zelfzorg

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Rian Lelie- Van der Zande
Promotor(es): Marcel Bouvy
Co-promotor(es): Martina Teichert

FAlls-related Medication use in Older Patients (FARM-OP): development of a risk stratification tool and targeted interventions

Medicatieveiligheid

Ontwikkeling van een toolbox, waarmee 1) in de apotheek patiënten met een hoog valrisico geselecteerd kunnen worden; 2) interventies toegepast kunnen worden door de apotheker om valrisico bij individuele of groepen patiënten te verlagen, onder andere door middel van het afbouwen van valgevaarlijke geneesmiddelen.

2018 - 2022

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Marle Gemmeke
Promotor(es): Marcel Bouvy,
Katja Taxis
Co-promotor(es): Ellen Koster

Het combiconsult van openbaar apotheker, huisarts en praktijkverpleegkundige voor patiënten met diabetes, CVRM en COPD

Diabetes

Het doel van dit implementatieproject is te evalueren welke concrete opbrengsten het combiconsult oplevert wat betreft de zorg rondom geneesmiddelen aan patiënten met CVRM, DM en COPD en welke factoren de implementatie van het combiconsult bevorderen en belemmeren.

2017 - 2022

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Valerie Meijvis
Promotor(es): Marcel Bouvy,
Niek de Wit
Co-promotor(es): Henk-Frans Kwint,
Mette Heringa

Utilization, safety and effectiveness of non-vitamin K oral anticoagulants in specific atrial fibrillation populations

Hart- en vaatziekten

De veiligheid en effectiviteit van NOACs voor atriumfibrillieren is vastgesteld middels grote klinische trials. Echter, de populatie van deze trials wijkt af van de huidige gebruikers. Met gedetailleerde Zweedse patiënt-niveau data onderzoeken wij het gebruik, veiligheid en effectiviteit van NOACs in risicovolle patiëntpopulaties.

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Joris Komen
Promotor(es): Olaf Klungel,
Aukje Mantel
Co-promotor(es): Bjorn Wettermark,
Tomas Forslund

Bridging marketing authorisation studies with population-based registries to value medicine in daily practice

Farmaco-epidemiologie

Research directed at melanoma en liung cancer registries

2019 - 2023

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Rawa Ismail
Promotor(es): Prof. dr. A. de Boer
Co-promotor(es): Dr. M. van Dartel,
Dr. D. Hilaris,
Dr. M. Wouters

Pharmacogenetics of platinumbased chemotherapy in non-small cell lung cancer

Farmacogenetica

Identificeren van biomarkers, waaronder genetische variaties, die geassocieerd zijn met de effectiviteit en toxiciteit van platinumhoudende chemotherapie in de behandeling van patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom.

2018 - 2022

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Corine de Jong
Promotor(es): Toine Egberts
Co-promotor(es): Judith Herder,
Vera Deneer

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl